Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 41 Bydgoszcz, 11 lipiec 2001
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY:
804 nr 41/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lutego 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 266/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1596
805 nr 42/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lutego 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1596
806 nr 43/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lutego 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 177/2000 z dnia 21 września 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1597
807 nr 44/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 06 lutego 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 238/2000 z dnia 04 grudnia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1597
808 nr 45/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 06 lutego 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 204/2000 z dnia 25 października 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1597
809 nr 47/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 160/2000 z dnia 14 września 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1598
810 nr 48/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 253/2000 z dnia 12 grudnia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1598
811 nr 49/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1599
812 nr 50/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lutego 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 8/2001 z dnia 11 stycznia 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1599
813 nr 51/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lutego 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1600
814 nr 52/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie nr 3/2001 z dnia 04 stycznia 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1600
815 nr 53/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1601
816 nr 54/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 14/2001 z dnia 16 stycznia 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1602
817 nr 55/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1602
818 nr 56/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1603
819 nr 57/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1603
820 nr 58/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 26/2001 z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1604
821 nr 59/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 225/2000 z dnia 23 listopada 2000 r. zmienione rozporządzeniem nr 243/2000 z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1605
822 nr 60/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 254/2000 z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1605
823 nr 61/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 7/2001 z dnia 11 stycznia 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1605
824 nr 62/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1606
825 nr 63/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1607
826 nr 64/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie nr 27/2001 z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1607
827 nr 65/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1608
828 nr 66/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1608
829 nr 67/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1609
830 nr 68/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku niskomorfinowego oraz rejonizacji tych upraw w 2001 roku. 1610
831 nr 69/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 35/2001 z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1610
832 nr 70/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 39/2001 z dnia 2 lutego 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1610
833 nr 71/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 23/2001 z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1611
834 nr 72/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 24/2001 z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1611
835 nr 73/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 22/2001 z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1612
836 nr 74/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 16/2001 z dnia 16 stycznia 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1612
837 nr 75/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 01 marca 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 42/2001 z dnia 2 lutego 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1612
838 nr 76/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 236/2000 z dnia 04 grudnia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1613
839 nr 77/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 9/2001 z dnia 16 stycznia 2001 r. zmienione rozporządzeniem nr 21/2001 z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1613
840 nr 78/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 marca 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1614
841 nr 79/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 marca 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1614
842 nr 80/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1615
UCHWAŁY:
843 nr 750/2001 Rady Miasta Torunia z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Torunia, dotyczącej części obszaru oznaczonego symbolem M28PP, położonego przy ul. Kociewskiej 7-9 i Kanałowej 17-23. 1616
844 nr XXVII/223/2001 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kobylarnia, Gmina Nowa Wieś Wielka. 1618
OGŁOSZENIA:
845 Prezydenta Miasta Grudziądza z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej. 1631
846 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w roku 2001. 1631
847 Starosty Toruńskiego z dnia 22 marca 2001 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domach pomocy społecznej w roku 2001 w powiecie toruńskim. 1631
848 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domach Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu w roku kalendarzowym 2001. 1631
849 Starosty Chełmińskiego z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej z terenu powiatu chełmińskiego w roku 2001. 1632
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]