Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 40 Bydgoszcz, 06 lipiec 2001
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY:
760 nr 1/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 stycznia 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 234/2000 z dnia 1 grudnia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1556
761 nr 2/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 stycznia 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 195/2000 z dnia 19 października 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1556
762 nr 3/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1556
763 nr 4/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 228/2000 z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1557
764 nr 5/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 227/2000 z dnia 23 listopada 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1558
765 nr 6/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 245/2000 z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1558
766 nr 7/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1558
767 nr 8/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1559
768 nr 9/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1560
769 nr 10/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 155/2000 z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1561
770 nr 11/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 233/2000 z dnia 1 grudnia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1561
771 nr 12/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 232/2000 z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1561
772 nr 13/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 257/2000 z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1562
773 nr 14/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1562
774 nr 15/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 216/2000 z dnia 8 listopada 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1563
775 nr 16/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1563
776 nr 17/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 241/2000 z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1564
777 nr 18/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1564
778 nr 19/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 223/2000 z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1565
779 nr 20/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 252/2000 z dnia 12 grudnia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1565
780 nr 21/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie nr 9/2001 z dnia 16 stycznia 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1566
781 nr 22/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1566
782 nr 23/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1567
783 nr 24/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1568
784 nr 25/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1568
785 nr 26/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1569
786 nr 27/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1570
787 nr 28/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 stycznia 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 215/2000 z dnia 8 listopada 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1570
788 nr 29/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 stycznia 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 230/2000 z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1571
789 nr 30/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 stycznia 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 209/2000 z dnia 31 października 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1571
790 nr 31/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 stycznia 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 256/2000 z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1571
791 nr 32/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 stycznia 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 263/2000 z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1572
792 nr 33/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 stycznia 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 220/2000 z dnia 16 listopada 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1572
793 nr 35/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1573
794 nr 36/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1573
795 nr 37/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1574
796 nr 38/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 267/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1575
797 nr 39/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lutego 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1575
798 nr 40/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lutego 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 265/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1576
ZARZĄDZENIA WOJEWODY:
799 nr 106/2001 z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Bydgoszczy. 1576
800 nr 119/2001 z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Raciążku. 1578
INFORMACJE:
801 z dnia 21 czerwca 2001 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/433-A/2/2001/III/MJ zatwierdzającej taryfę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rypinie na wytwarzanie ciepła, przesyłanie i dystrybu 1580
802 z dnia 21 czerwca 2001 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie wymierzenia kary pieniężnej przedsiębiorstwu energetycznemu 1585
803 dnia 29 czerwca 2001 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/2254-A/4/2001/III/MW zatwierdzającej taryfę dla Miasta i Gminy Gniewkowo prowadzącego działalność w formie komunalnego zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej i 1585
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]