Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 39 Bydgoszcz, 03 lipiec 2001
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
682 nr XII/138/2000 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie ustalenia planu publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Szubin. 1518
683 nr XXVIII/147/2001 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy w Dąbrowie nr X/49/99 z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Dąbrowie. . 1518
684 nr XIII/154/2001 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 lutego 2001r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Górsku. 1519
685 nr XIII/155/2001 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia szkoły Podstawowej w Złejwsi Wielkiej. 1519
686 nr XXIII/229/2001 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 lutego 2001 r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej sieć publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Szubin. 1519
687 nr XXIII/230/2001 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 lutego 2001 r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej sieć publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Szubin. 1520
688 nr XXV/208/2001 Rady Gminy Pruszcz z dnia 21 lutego 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/41/99 Rady Gminy Pruszcz z dnia 1 marca 1999 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Gwardii Ludowej w Pruszczu. 1520
689 nr XX/235/01 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 21 lutego 2001 r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej Szkoły Podstawowej w Kamieniu Krajeńskim z siedzibą w Dąbrowie. 1520
690 nr XXXVI/335/01 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Gimnazjum nr 2 w Stobnie. 1521
691 nr XXXVI/336/01 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia granic obwodów szkolnych dla Gimnazjum nr 1 w Tucholi, Gimnazjum nr 2 w Stobnie oraz szkół podstawowych na terenie Gminy Tuchola. 1521
692 nr XX/212/2001 Rady Gminy w Lnianie z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Błądzimiu. 1522
693 nr XX/213/2001 Rady Gminy w Lnianie z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i oddziałów zerowych oraz obwodów szkolnych w Gminie Lniano. 1522
694 nr 4/2001 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie obwodów szkolnych. 1523
695 nr XXIV/122/2001 Rady Gminy Baruchowo z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, sieci gimnazjum oraz granic ich obwodów. 1523
696 nr XXV/178/2001 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów. 1523
697 nr XXV/180/2001 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów. 1523
698 nr XXXI/302/2001 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie zmiany granic obwodów szkół podstawowych Gminy Sępólno Krajeńskie. 1524
699 nr XXII/155/2001 z dnia 27 lutego 2001 Rady Miejskiej w Pakości w sprawie nadania aktu założycielskiego zespołu placówek oświatowych w Kościelcu. 1524
700 nr XXIV/135/01Rady Gminy w Osiu z dnia 27 lutego 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wierzchach. 1525
701 nr XXIV/136/01 Rady Gminy w Osiu z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie utworzenia Szkoły Filialnej w Łążku. 1525
702 nr 190/XXII/01 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmno. 1525
703 nr XXIII/177/2001 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płużnica oraz ich obwodów. 1526
704 nr XVI/143/2001 Rady Gminy w Sośnie z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Sośnie oraz usamodzielnienia organizacyjnego szkoły podstawowej i gimnazjum. 1526
705 nr XVI/144/2001 Rady gminy w Sośnie z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Wąwelnie oraz usamodzielnienia organizacyjnego szkoły podstawowej i gimnazjum. 1527
706 nr XXVII/17/01 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania przez Miasto Grudziądz dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym innego typu. 1527
707 nr XXVII/18/01 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji szkołom publicznym prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne. 1528
708 nr XXVIII/343/2001 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie likwidacji Przedszkola Samorządowego w Bachorcach. 1528
709 nr XXVIII/344/2001 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie likwidacji Przedszkola Samorządowego w Chełmcach. 1528
710 nr XXVIII/345/2001 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie likwidacji Przedszkola Samorządowego w Kobylnikach. 1529
711 nr XXVIII/346/2001 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie likwidacji Przedszkola Samorządowego nr 2 w Kruszwicy. 1529
712 nr XXVIII/347/2001 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie likwidacji Przedszkola Samorządowego w Polanowicach. 1529
713 nr XXIII/130/2001 Rady Gminy Boniewo z dnia 14 marca 2001 r. w spawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Boniewie. 1530
714 nr XXXI/177/2001 Rady Powiatu w Tucholi z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Tucholi nrXXIII/121/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie utworzenia Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej w zawodzie technik leśnik. 1531
715 nr XXXI/178/2001 Rady Powiatu w Tucholi z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXII/113/2000 Rady Powiatu w Tucholi z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Zawodowej w zawodzie technik informatyk. 1531
716 nr XXXI/179/2001 Rady Powiatu w Tucholi z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie utworzenia Trzyletniego Technikum Leśnego. 1532
717 nr XXXI/180/2001 Rady Powiatu w Tucholi z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie utworzenia Trzyletniego Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego. 1532
718 nr XXII/162/2001 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie zlikwidowania Szkoły Podstawowej w Szelejewie. 1532
719 nr XXII/163/2001 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/37/99 Rady Gminy z dnia 12 marca 1999 roku dotyczącej przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie. 1533
720 nr XXXVI/1082/2001 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie przyjęcia zadania szkolnego w zakresie kształcenia uczniów klas wielozawodowych. 1533
721 nr XXXVI/1083/2001 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie utworzenia Gimnazjum nr 6 Sportowego w Bydgoszczy. 1533
722 nr XXXVI/1084/2001 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 9 w Bydgoszczy. 1534
723 nr XXXVI/1085/2001 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 10 w Bydgoszczy. 1534
724 nr XXXVI/1090/2001 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 marca 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sieci gimnazjów publicznych na terenie Miasta Bydgoszczy oraz granic ich obwodów. 1535
725 nr XXXVI/1093/2001 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Bydgoszczy. 1535
726 nr XXIX/159/01 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 29 marca 2001r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej we Wronkach. 1535
727 nr XXV/227/2001 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie likwidacji sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Chlewiskach. 1535
728 nr XXV/228/2001 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie likwidacji sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Chlewiskach. 1536
729 nr XXV/229/2001 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Biskupiej. 1536
730 nr XXV/230/2001 Rada Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2001 rok. 1536
731 nr XXI/156/01 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 kwietnia 2001 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wałdowie Królewskim. 1537
732 nr XX/360/2001 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 kwietnia 2001 r. w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum nr 3 w Żninie. 1537
733 nr XX/361/2001 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 kwietnia 2001 r. w sprawie utworzenia Zespołu Publicznych Szkół nr 1 w Żninie. 1538
734 nr XX/364/2001 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały o przekształceniu Szkoły Podstawowej w Słębowie. 1538
735 nr XXXII/190/2001 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 kwietnia 2001 r. w sprawie utworzenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących dwuletniej szkoły policealnej. 1538
736 nr XXXII/191/2001 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 kwietnia 2001 r. w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. 1539
737 nr XXVII/131/2001 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 20 kwietnia 2001 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym prowadzonym na terenie Powiatu Świeckiego przez osoby prawne i fizyczne. 1539
738 nr XXXII/166/01 Rady Gminy Golub Dobrzyń z dnia 31 maja 2001 roku w sprawie opłaty stałej w Przedszkolu Gminnym w Ostrowitem. 1539
739 nr XIX/125/2001 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 23 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia odpłatności rodziców za korzystanie z przedszkoli samorządowych prowadzonych prze Gminę Jeziora Wielkie. 1540
740 nr XIX/126/2001 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 23 kwietnia 2001 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o przyjęciu przez Miasto Inowrocław zadań gminy w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości do Izby Wytrzeźwień w Inowrocławi 1540
741 nr XXXVII/445/2001 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Wieszkach. 1540
742 nr XXXVII/446/2001 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/83/99 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 1 marca 1999r. dotyczącej przekształcenia Szkoły Podstawowej w Paterku. 1541
743 nr XXXVII/447/2001 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie likwidacji Świetlicy Terapeutycznej w Nakle nad Notecią. 1541
744 nr XXVII/217/2001 Rady Powiatu w Żninie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie włączenia Technikum Technologii Żywności w Żninie do Zespołu Szkół Mechanicznych w Żninie oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Mechanicznych w Żninie. 1541
745 nr XXIII/206/2001 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Jabłówku z/s w Buszkowie. 1542
746 nr XXIII/207/2001 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27 kwietnia 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Lubostroniu. 1542
747 nr XXIV/235/2001 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie włączenia Gimnazjum w Bielicach do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bielicach. 1542
748 nr XXXII/235/2001 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad dotyczących zasad ustalenia wysokości stawek czynszowych za dzierżawę terenów komunalnych Gminy Gniewkowo. 1543
749 nr XXXII/236/2001 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia nowych cen i opłat na usługi komunalne. 1543
750 nr 403/2001 Zarządu Miasta Inowrocławia z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za 2000 rok. 1544
751 nr XXXV/465/2001 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Inowrocławia na 2001 rok. 1544
752 nr XXXV/468/2001 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu - Zakład Budżetowy w Inowrocławiu. 1545
753 nr XXXVI/494/2001 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie likwidacji Miejskiego Zespołu Usług Projektowych w Inowrocławiu. 1547
754 nr XXXVI/495/2001 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie zaliczenia ulic w Mieście Inowrocławiu do kategorii dróg gminnych. 1547
755 nr XXXVI/496/2001 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 maja 2001 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/186/99 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie ustalania cen za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej w Inowrocławiu oraz op 1548
756 nr XXXVI/498/2001 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 maja 2001 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/311/97 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku w mieście Inowrocławiu oraz ustalenia stawek opłat 1549
757 nr XXXVI/499/2001 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 maja 2001 r. zmieniająca uchwałę nr XXXI/418/2000 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie opłaty administracyjnej. 1549
758 nr XXXVI/500/2001 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Inowrocławia, ustalenia stawek tych opłat oraz sposobu ich pobierania. 1550
759 nr XXXVI/501/2001 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Inowrocławia na 2001 rok. 1551
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]