Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 38 Bydgoszcz, 28 czerwiec 2001
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY:
631 nr 211/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 187/2000 z dnia 5 października 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1480
632 nr 212/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 171/2000 z dnia 15 września 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1480
633 nr 213/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1480
634 nr 214/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1481
635 nr 215/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1482
636 nr 216/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1482
637 nr 217/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 182/2000 z dnia 28 września 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1483
638 nr 218/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 190/2000 z dnia 6 października 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1483
639 nr 219/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09 listopada 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 178/2000 z dnia 21 września 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1484
640 nr 220/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1484
641 nr 221/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1485
642 nr 222/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 listopada 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 185/2000 z dnia 4 października 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1486
643 nr 223/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1486
644 nr 224/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 192/2000 z dnia 9 października 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1487
645 nr 225/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1487
646 nr 226/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 200/2000 z dnia 24 października 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1488
647 nr 227/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1488
648 nr 228/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1489
649 nr 229/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 188/2000 z dnia 5 października 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1490
650 nr 230/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1490
651 nr 231/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 150/2000 z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1491
652 nr 232/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1491
653 nr 233/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1492
654 nr 234/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1492
655 nr 235/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1493
656 nr 236/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1494
657 nr 237/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 grudnia 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 206/2000 z dnia 27 października 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1494
658 nr 238/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1495
659 nr 239/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie wyznaczenia stref ochronnych wokół miejsc rozrodu i regularnego przebywania gatunków chronionych. 1496
660 nr 240/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 205/2000 z dnia 25 października 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1497
661 nr 241/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1498
662 nr 242/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 183/2000 z dnia 28 września 2000 r. zmienione rozporządzeniem nr 201/2000 z dnia 24 października 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1498
663 nr 243/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie nr 225/2000 z dnia 23 listopada 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1499
664 nr 244/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 214/2000 z dnia 8 listopada 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny 1499
665 nr 245/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1499
666 nr 252/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1500
667 nr 253/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1501
668 nr 254/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1501
669 nr 255/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 175/2000 z dnia 21 września 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1502
670 nr 256/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1503
671 nr 257/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1503
672 nr 258/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 213/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1504
673 nr 259/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1504
674 nr 260/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 grudnia 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 162/2000 z dnia 14 września 2000 r. zmienione rozporządzeniem nr 202/2000 z dnia 24 października 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1505
675 nr 261/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1505
676 nr 262/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 grudnia 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 221/2000 z dnia 16 listopada 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1506
677 nr 263/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1507
678 nr 265/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1507
679 nr 266/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1508
680 nr 267/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1509
UCHWAŁA
681 nr XXVI/270/2001 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2001 rok. 1509
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]