Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 37 Bydgoszcz, 26 czerwiec 2001
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY:
575 nr 156/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 września 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 126/2000 z dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie zwalczania zgnilca złośliwego pszczół. 1437
576 nr 157/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2000 r. w sprawie zwalczania myksomatozy królików. . 1437
577 nr 158/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 września 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 138/2000 z dnia 28 lipca 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1438
578 nr 159/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 września 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 147/2000 z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny 1438
579 nr 160/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 września 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1438
580 nr 161/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 września 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1439
581 nr 162/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 września 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1440
582 nr 163/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 września 2000 r. w sprawie zwalczania myksomatozy królików. . 1441
583 nr 164/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 września 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 139/2000 z dnia 28 lipca 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1441
584 nr 165/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 września 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 275/99 z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie zwalczania brucelozy. 1441
585 nr 166/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 września 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 144/2000 z dnia 14 sierpnia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny 1442
586 nr 167/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 września 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1442
587 nr 168/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 września 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 146/2000 z dnia 16 sierpnia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny 1443
588 nr 169/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 września 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 149/2000 z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny 1443
589 nr 170/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1444
590 nr 171/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1444
591 nr 172/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 106/2000 z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny 1445
592 nr 173/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 września 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1446
593 nr 174/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 września 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1446
594 nr 175/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1447
595 nr 176/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1448
596 nr 177/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1449
597 nr 178/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1449
598 nr 179/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 2000 r. w sprawie zwalczania zgnilca europejskiego pszczół. 1450
599 nr 180/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1451
600 nr 181/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 163/2000 z dnia 14 września 2000 r. w sprawie zwalczania myksomatozy królików. 1451
601 nr 182/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1452
602 nr 183/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1452
603 nr 184/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1453
604 nr 185/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1454
605 nr 186/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1455
606 nr 187/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1455
607 nr 188/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1456
608 nr 189/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 października 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 129/2000 z dnia 10 lipca 2000 r. zmienione rozporządzeniem z dnia 16 sierpnia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1457
609 nr 190/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 października 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1457
610 nr 191/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 października 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 157/2000 z dnia 6 września 2000 r. w sprawie zwalczania myksomatozy królików. 1458
611 nr 192/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1458
612 nr 193/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 174/2000 z dnia 18 września 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1459
613 nr 194/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 176/2000 z dnia 21 września 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1460
614 nr 195/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1460
615 nr 196/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 161/2000 z dnia 14 września 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1461
616 nr 197/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 136/2000 z dnia 25 lipca 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1461
617 nr 198/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 173/2000 z dnia 18 września 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1461
618 nr 199/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 127/2000 z dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1462
619 nr 200/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1462
620 nr 201/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie nr 183/2000 z dnia 28 września 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1463
621 nr 202/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie nr 162/2000 z dnia 14 września 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1463
622 nr 203/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 167/2000 z dnia 14 września 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1464
623 nr 204/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1464
624 nr 205/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1465
625 nr 206/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1466
626 nr 207/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 180/2000 z dnia 28 września 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1466
627 nr 208/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 184/2000 z dnia 28 września 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1467
628 nr 209/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1467
629 nr 210/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 170/2000 z dnia 15 września 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1468
INFORMACJA
630 z dnia 20 czerwca 2001 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/181-A/4/2001/II/RO zatwierdzającej taryfę dla Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Świeciu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła, obrót ciepłem 1468
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]