Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 36 Bydgoszcz, 22 czerwiec 2001
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
567 nr XIX/340/2001 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 2 marca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/310/2000 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej. 1390
568 nr XXVIII/161/01 Rady Gminy w Łysomicach z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2001 rok. 1391
569 nr XXIII/4/2001 Rady Gminy Sadki z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie ustalania czynszu regulowanego za lokale mieszkalne na terenie Gminy Sadki. 1391
570 nr 736/2001 Rady Miasta Torunia z dnia 5 kwietnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla 1393
571 nr XVII/137/01 Rady Gminy Gruta z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Gruta, w części obejmującej działki nr 345/1, 345/2, 345/3, 345/4 i cz. działki nr 299/2 we wsi Gruta. 1410
572 nr XVII/138/01 Rady Gminy Gruta z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Gruta, w części obejmującej działkę nr 35 we wsi Słup. 1419
573 nr XVII/139/01 Rady Gminy Gruta z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Gruta, w części obejmującej działkę nr 38/1 we wsi Pokrzywno. 1423
574 nr XVII/140/01 Rady Gminy Gruta z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Gruta, w części obejmującej działkę nr 9 we wsi Pokrzywno. 1426
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]