Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 35 Bydgoszcz, 21 czerwiec 2001
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
553 nr 99/2001 z dnia 15 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. 1358
UCHWAŁY:
554 nr XXX/300/2001 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie zmian budżetu na 2001 r. 1358
555 nr XXIII/190/01 Rady Gminy Sicienko z dnia 31 stycznia 2001 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2001 r. 1358
556 nr XXIII/125/01 Rady Gminy w Osiu z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2001 r. 1359
557 nr XXII/196/1/01 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2001 r. 1360
558 nr XXII/154/01 Rady Gminy Warlubie z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2001 r. 1361
559 nr VXIII/119/2001 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 23 lutego 2001 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/110/2000 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2001 rok. 1362
560 nr XXXI/217/2001 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy oraz gospodarki pozabudżetowej na 2001 r. 1362
561 nr XXIII/180/2000 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 22 marca 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2001 r. 1363
562 nr I/1/01 Rady Gminy w Unisławiu z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Unisław, w części dot. fragmentów działek geodezyjnych nr: 38 i 399/2 położonych na gruntach wsi Unisław, na cele za 1364
563 nr XXVIII/164/01 Rady Gminy w Łysomicach z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łysomice w części obejmującej działki nr 77; 71; 76/2 i część działki 70/2 w miejscowości Turzno, pod lokalizację obi 1368
564 nr XXXVII/352/01 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną działki nr 1454/12 przy ulicy Witosa w Tucholi. 1371
INFORMACJE:
565 z dnia 5 kwietnia 2001 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/218-A/10/2000/I/JP zatwierdzającej taryfę dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję, obrót ciepłem. 1376
566 z dnia 6 czerwca 2001 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/566-A/4/2001/III/AK zatwierdzającej taryfę dla Spółdzielni Mieszkaniowej 1382
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]