Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 34 Bydgoszcz, 12 czerwiec 2001
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY
540 nr 160 z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla 1322
UCHWAŁY:
541 nr XXXIV/1011/2001 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 stycznia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2001 rok. 1322
542 nr XXXV/1038/2001 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2001 rok. 1322
543 nr XXXV/1040/2001 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych należących do zasobów mieszkaniowych Towarzystwa Budownictwa Społecznego 1324
544 nr XXXV/1041/2001 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie zmiany w statucie przychodni Rejonowej 1324
545 nr XXXV/1042/2001 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie zmiany w statucie Przychodni Rejonowej 1325
546 nr XXXVIII/1129/2001 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Bydgoszczy. 1326
547 nr XXXVIII/1131/2001 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Przychodni Rejonowo-Przemysłowej 1326
548 nr XXXVIII/1132/2001 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany w Statucie Przychodni Rejonowej 1326
549 nr XXXVIII/1137/2001 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 11 w Bydgoszczy. 1327
550 nr XII/132/2000 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka na obszarze wsi Rozgarty, dot. terenów mieszkaniowych. 1327
551 nr XII/140/2000 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka na obszarze wsi Toporzysko dot. terenów mieszkaniowych. 1330
552 nr XXV/265/2001 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 5 marca 2001 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach: Dąbrówka Kujawska, Krążkowo, Pęchowo, Lisewo Kościelne, Mierzwin, Gniewkówiec, Tarkowo Górne, w 1334
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]