Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 33 Bydgoszcz, 08 czerwiec 2001
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY
532 nr 146/2001 z dnia 7 maja 2001 r. w sprawie podziału Województwa Kujawsko-Pomorskiego na obwody łowieckie. 1278
UCHWAŁY:
533 nr XXV/264/2001 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 5 marca 2001r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Złotniki Kujawskie. 1287
INFORMACJE:
534 z dnia 9 maja 2001 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/899A/22/W/3/2001/RW w sprawie cofnięcia koncesji na wniosek Panów Romualda Falkowskiego, Dariusza Traczykowskiego i Andrzeja Udałowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod n 1298
535 z dnia 25 maja 2001 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/993/2579/W/3/2001/RW i PCC/983/2579/W/3/2001/RW w sprawie udzielenia koncesji na wniosek przedsiębiorcy 1298
536 z dnia 16 maja 2001 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/532-A/4/2001/III/AS zatwierdzającej taryfę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ciechocinku na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła. 1298
537 z dnia 24 maja 2001 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/1530-A/4/2001/II/AK zatwierdzającej taryfę dla Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński prowadzącego działalność gospodarczą w formie jednostki wewnętrznej p.n. Referat Gospodarczy z 1304
538 z dnia 29 maja 2001 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/250-A/4/2001/III/MJ zatwierdzającej taryfę dla Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na wytwarzanie ciepła, przesyłanie i dystryb 1308
539 z dnia 31 maja 2001 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/1253-A/2/2001/III/MJ zatwierdzającej taryfę dla Zespołu Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy na wytwarzanie ciepła, przesyłanie i dystrybucję ciepła. 1316
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]