Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 32 Bydgoszcz, 07 czerwiec 2001
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
519 nr XIX/123/2000 Rady Gminy w Łubiance z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka na obszarze wsi Przeczno w przedmiocie budownictwa mieszkaniowego. 1246
520 nr XIX/125/2000 Rady Gminy w Łubiance z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka na obszarze wsi Wymysłowo w przedmiocie budownictwa mieszkaniowego. 1249
521 nr XIX/126/2000 Rady Gminy w Łubiance z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka na obszarze wsi Wybcz i Wybczyk, w przedmiocie budownictwa mieszkaniowego i budownictwa służącego działalnoś 1253
522 nr XX/127/2000 Rady Gminy w Łubiance z dnia 28 września 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka na obszarze sołectwa Biskupice, w przedmiocie budownictwa mieszkaniowego. 1258
523 nr XXII/102/2000 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy. 1261
524 nr XXVI/132/2000 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 12 grudnia 2000 r. w sprawie Statutu Gminy Strzelno. 1261
525 nr XXX/319/2001 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 25 stycznia 2001 r. w sprawie zmiany uchwał nr VI/67/99 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Brodnicy. 1269
526 nr XXX/292/2001 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Sępólno Krajeńskie. 1269
527 nr XXVIII/143/2001 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Dąbrowa. 1270
528 nr 296/01 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 1 lutego 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Świecie. 1271
529 nr XXVII/187/2001 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie połączenia Samorządowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji i utworzenia Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury w Rojewie. 1272
530 nr XXVII/188/2001 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 lutego 2001 r w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2001 rok. 1273
531 nr XXVII/189/2001 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 lutego 2001 r w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego w Jezuickiej Strudze. 1274
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]