Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 30 Bydgoszcz, 01 czerwiec 2001
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY:
483 nr 127/2000 z dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1163
484 nr 128/2000 z dnia 10 lipca 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 101/2000 z dnia 12 czerwca 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1163
485 nr 129/2000 z dnia 10 lipca 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1164
486 nr 130/2000 z dnia 10 lipca 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1164
487 nr 131/2000 z dnia 10 lipca 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 103/2000 z dnia 12 czerwca 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1165
488 nr 132/2000 z dnia 10 lipca 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 107/2000 z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1166
489 nr 134/2000 z dnia 20 lipca 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1166
490 nr 135/2000 z dnia 21 lipca 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1167
491 nr 136/2000 z dnia 25 lipca 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1167
492 nr 137/2000 z dnia 27 lipca 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 122/2000 z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1168
493 nr 138/2000 z dnia 28 lipca 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1168
494 nr 139/2000 z dnia 28 lipca 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1169
495 nr 140/2000 z dnia 2 sierpnia 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 124/2000 z dnia 5 lipca 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1170
496 nr 141/2000 z dnia 2 sierpnia 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 123/2000 z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1170
497 nr 142/2000 z dnia 14 sierpnia 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 32/2000 z dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1171
498 nr 143/2000 z dnia 14 sierpnia 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 98/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1171
499 nr 144/2000 z dnia 14 sierpnia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1171
500 nr 145/2000 z dnia 16 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie nr 129/2000 z dnia 10 lipca 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1172
501 nr 146/2000z dnia 16 sierpnia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1172
502 nr 147/2000 z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1173
503 nr 148/2000 z dnia 21 sierpnia 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 102/2000 z dnia 12 czerwca 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1174
504 nr 149/2000 z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1174
505 nr 150/2000 z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1175
506 nr 151/2000 z dnia 24 sierpnia 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 130/2000 z dnia 10 lipca 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1176
507 nr 152/2000 z dnia 25 sierpnia 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 134/2000 z dnia 20 lipca 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1176
508 nr 153/2000 z dnia 25 sierpnia 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 135/2000 z dnia 20 lipca 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1176
509 nr 154/2000 z dnia 28 sierpnia 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 100/2000 z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1177
510 nr 155/2000 z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1177
UCHWAŁY:
511 nr XIII/148/2001 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka na obszarze wsi Zławieś Wielka - tereny komercyjne. 1178
512 nr XXIV/178/2001 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo - usługowej, wieś Otorowo, Gmina Solec Kujawski. 1187
513 nr XXIII/224/2001 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej obejmującego działkę nr 351/2 w Rynarzewie w Gminie Szubin. 1191
514 nr XXXII/333/2001 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/278/2000 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 czerwca 2000 r. dot. określenia zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi, stanowiącymi własność Gminy Miasta C 1196
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]