Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 29 Bydgoszcz, 31 maj 2001
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
474 nr XXIII/140/2001 Rady Gminy Brodnica z dnia 24 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m3 wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Brodnica. 1122
475 nr XXIII/141/2001 Rady Gminy Brodnica z dnia 24 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m3 ścieków wprowadzanych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Brodnica. 1122
476 nr XXIV/190/01 Rady Gminy w Bobrowie z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej. 1122
477 nr XXIII/234/01 Rady Gminy Cekcyn z dnia 7 lutego 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na cele budowy stacji bazowej telefonii komórkowej we wsi Małe Gacno (cz. dz. nr 391) w Gminie Cekcyn. 1123
478 nr 8/XXVIII/2001 Rady Miasta Włocławka z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy skrzyżowaniu ul. Królewieckiej z ul. Cyganką we Włocławku. 1127
479 nr 9/XXVIII/2001 Rady Miasta Włocławka z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Włocławka w zakresie linii rozgraniczających ulicy Żyznej we Włocławku. 1131
480 nr XXVIII/153/01 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Golub-Dobrzyń, na obszarze wsi Białkowo dotyczącej terenów usługowo-mieszkalnych. 1134
481 nr XXVII/9/01 Rady Miejskiej w Grudziądzu z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod nazwą 1137
482 nr XXXV/1052/2001 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki urbanistycznej Czyżkówko stanowiącego obszar tzw. Węzła Zachodniego. 1156
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]