Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 28 Bydgoszcz, 30 maj 2001
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
464 nr XIV/112/2000 Rady Gminy w Lisewie z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisewo w części dotyczącej działki o numerze ewidencyjnym gruntów 258/3 położonej w Lisewie, na cele zabudowy mieszka 1090
465 nr XII/133/2000 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka na obszarze wsi Rozgarty dot. terenów usługowo - mieszkalnych. 1093
466 nr XII/134/2000 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka na obszarze wsi Rozgarty, dot. terenów mieszkaniowych. 1096
467 nr XII/135/2000 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka na obszarze wsi Stary Toruń dot. terenów usług i mieszkalnictwa. 1099
468 nr XII/136/2000 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka na obszarze wsi Czarne Błoto dot. terenu mieszkaniowego. 1102
469 nr XII/137/2000 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka na obszarze wsi Gutowo dot. terenu mieszkaniowego. 1105
470 nr XII/138/2000 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka na obszarze wsi Zławieś Wielka dot. terenów mieszkaniowych. 1108
471 nr XII/139/2000 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka na obszarze wsi Pędzewo dot. terenów mieszkaniowych. 1111
472 nr XII/141/2000 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka na obszarze wsi Czarnowo dot. terenu usługowego. 1114
473 nr XIII/149/2001 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka na obszarze wsi Zławieś Wielka - tereny komercyjne. 1117
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]