Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 27 Bydgoszcz, 25 maj 2001
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
451 nr XXI/128/2001 Rady Gminy w Górznie z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za czynności urzędowe. 1058
452 nr XXI/130/2001 Rady Gminy w Górznie z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 m3 wody ze stacji uzdatniania w Górznie. 1058
453 nr XXI/131/2001 Rady Gminy w Górznie z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia stawki za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych. 1058
454 nr XXII/154/2001 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie określenia stawek za czynności administracyjne. 1059
455 nr XXVII/212/2001 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie zmian stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne. 1059
456 nr XXII/429/2001 Rady Miejskiej w Inowrocławiu z dnia 2 marca 2001 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Dziennego Pobytu w Inowrocławiu. 1061
457 nr XXVI/156/01 Rady Gminy w Łysomicach z dnia 2 marca 2001 r. w sprawie opłaty administracyjne za czynności nie objęte opłatą skarbową, wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy. 1062
458 nr XXXI/223/2001 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania. 1062
459 nr XXVII/232/01 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z gminnego składowiska odpadów stałych w Dalkowie. 1063
460 nr 681/2001 Rady Miasta Torunia z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla 1064
461 nr XXXIV/1020/2001 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego fragment osiedla Wyżyny w Bydgoszczy, ograniczonego ulicami Glinki, Magnuszewską, Bohaterów Kragujewca ora 1074
462 nr XXX/328/2001 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 25 stycznia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy w zakresie dotyczącym przeznaczenia dla terenów oznaczonych symbolami 55 KS, 56 ZP, 66 RO, 73 1078
463 nr XXXV/334/01 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkalno - usługową działki nr 1715/2 przy ulicy Przemysłowej w Tucholi. 1084
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]