Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 26 Bydgoszcz, 24 maj 2001
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
440 nr XIX/136/2000 Rady Gminy Gąsawa z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa letniskowego na działce nr 63 we wsi Laski Wielkie - Małe. 1022
441 nr XIX/137/2000 Rady Gminy Gąsawa z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa letniskowego części działki nr 98 we wsi Laski Wielkie - Małe. 1027
442 nr XIX/138/2000 Rady Gminy Gąsawa z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa letniskowego części działki nr 75/5 oraz działek 76/2 -76/17 we wsi Chomiąża Szlachecka. 1031
443 nr XIX/139/2000 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej letniskowej w sołectwie Chomiąża Szlachecka (dz. 18). 1036
444 nr XIX/140/2000 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej letniskowej we wsi Chomiąża Szlachecka (dz. 127). 1040
445 nr XXIII/227/2001 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr ewid. 110 we wsi Padniewko Gmina Mogilno. 1044
446 nr 685/2001 Rady Miasta Torunia z dnia 15 lutego 2001 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Społecznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu. 1048
447 nr 692/2001 Rady Miasta Torunia z dnia 15 lutego 2001 roku w sprawie ustalenia 1048
448 nr 698/2001 Rady Miasta Torunia z dnia 15 lutego 2001 r. w sprawie budżetu na rok 2001 1049
449 nr XXIV/96/2001 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 lutego 2001 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Osieczku i Szkoły Podstawowej w Łopatkach w trzyklasową Filię Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Henryka Sienkiewicza w Książkach oraz wyłąc 1050
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
450 z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie utworzenia Związku Gmin Trasy Kopernikańskiej - Drogi międzyregionalnej nr 52. 1051
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]