Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 25 Bydgoszcz, 23 maj 2001
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
410 nr XIX/145/00 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego działek o numerach ewidencyjnych 5/16 w Słończu, 27/4 w Czemlewie, 67/3 w Dąbrowie Chełmińskiej, 118 w Ostromecku, 3 i część 975
411 nr XIV/96/2000 Rady Gminy w Rogóźnie z dnia 28 listopada 2000 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogóźno, w części obejmującej działki nr 439/5 i 441/1 we wsi Rogóźno. 988
412 nr XIV/97/2000 Rady Gminy w Rogóźnie z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogóźno, w części obejmującej działkę nr 216/1 we wsi Kłódka. 992
413 nr XX/211/2001 Rady Gminy w Lnianie z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia ceny wody i ścieków oraz sposobu wyliczania ilości wytworzonych ścieków przez użytkowników sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lniano. 996
414 nr XX/214/2001 Rady Gminy w Lnianie z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia zasad udziału mieszkańców w kosztach budowy kanalizacji ścieków gospodarczo-bytowych w miejscowości Błądzim. 996
415 nr XX/215/2001 Rady Gminy w Lnianie z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie określenia odpłatności za włączenie się do urządzeń kanalizacji ścieków gospodarczo-bytowych na terenie Gminy Lniano. 997
416 nr XXII/236/2001 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe. 997
417 nr XXI/116/01 Rady Gminy w Grążawach z dnia 24 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za ewidencję działalności gospodarczej w roku 2001. 997
418 nr XXI/118/01 Rady Gminy w Grążawach z dnia 24 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania gminnych nieruchomości gruntowych o przeznaczeniu rolniczym 998
419 nr XVII/143/01 Rady Gminy w Stolnie z dnia 24 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenie budżetu gminy na rok 2001. 998
420 nr XVII/144/01 Rady Gminy w Stolnie z dnia 24 lutego 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2001 r. 999
421 nr XVII/145/01 Rady Gminy w Stolnie z dnia 24 lutego 2001 r. zmieniająca uchwałę nr XV/126/00 Rady Gminy Stolno z dnia 16 grudnia 2000 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2001 rok. 999
422 nr XVII/147/01 Rady Gminy w Stolnie z dnia 24 lutego 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/128/00 z dnia 16 grudnia 2000 r. o opłacie targowej, terminach płatności oraz sposobach jej poboru. 1000
423 nr XVII/148/01 Rady Gminy w Stolnie z dnia 24 lutego 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/127/00 z dnia 16 grudnia 2000 r. o podatku od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jego poboru. 1000
POROZUMIENIA:
424 z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w zakresie geodezji i kartografii pomiędzy Zarządem Powiatu w Nakle nad Notecią a Marszałkiem Województwa. 1001
425 z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w zakresie geodezji i kartografii pomiędzy Zarządem Powiatu w Radziejowie a Marszałkiem Województwa. 1002
426 z dnia 10 kwietnia 2000 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w zakresie geodezji i kartografii pomiędzy Zarządem Powiatu w Żninie a Marszałkiem Województwa. 1003
427 z dnia 11 kwietnia 2000 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w zakresie geodezji i kartografii pomiędzy Zarządem Powiatu w Świeciu a Marszałkiem Województwa. 1004
428 z dnia 13 kwietnia 2000 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w zakresie geodezji i kartografii pomiędzy Zarządem Powiatu w Brodnicy a Marszałkiem Województwa. 1005
429 z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w zakresie geodezji i kartografii pomiędzy Zarządem Powiatu w Sępólnie Krajeńskim a Marszałkiem Województwa. 1006
430 z dnia 5 maja 2000 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w zakresie geodezji i kartografii pomiędzy Zarządem Powiatu w Wąbrzeźnie a Marszałkiem Województwa. 1007
431 z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w zakresie geodezji i kartografii pomiędzy Zarządem Powiatu w Grudziądzu a Marszałkiem Województwa. 1008
432 z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w zakresie geodezji i kartografii pomiędzy Zarządem Powiatu w Inowrocławiu a Marszałkiem Województwa. 1009
433 z dnia 22 maja 2000 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w zakresie geodezji i kartografii pomiędzy Zarządem Powiatu w Mogilnie a Marszałkiem Województwa. 1010
434 z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w zakresie geodezji i kartografii pomiędzy Zarządem Powiatu w Bydgoszczy a Marszałkiem Województwa. 1011
435 z dnia 1 czerwca 2000 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w zakresie geodezji i kartografii pomiędzy Zarządem Powiatu we Włocławku a Marszałkiem Województwa. 1012
436 dnia 7 czerwca 2000 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w zakresie geodezji i kartografii pomiędzy Zarządem Powiatu w Chełmnie a Marszałkiem Województwa. 1013
437 z dnia 9 czerwca 2000 r. w sprawie powierzenia prowadzenia prac geodezyjno - urządzeniowo - rolnych w zakresie geodezji i kartografii pomiędzy Zarządem Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim a Marszałkiem Województwa. 1014
438 z dnia 24 lipca 2000 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w zakresie geodezji i kartografii zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu w Golubiu-Dobrzyniu a Marszałkiem Województwa. 1015
439 z dnia 24 lipca 2000 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w zakresie geodezji i kartografii pomiędzy Zarządem Powiatu w Toruniu a Marszałkiem Województwa. 1017
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]