Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 24 Bydgoszcz, 17 maj 2001
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
400 nr XXI/150/2000 Rady Gminy w Rogowie z dnia 24 listopada 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Wola. 930
401 nr XXII/161/2000 Rady Gminy w Rogowie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Recz. 934
402 nr XXI/124/00 Rady Gminy Świekatowo z dnia 1 grudnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej - dz. nr 81/2 w Świekatowie. 938
403 nr XXII/136/00 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Świekatowo we wsiach Jania Góra, Lubania Lipiny, Małe Łąki, Świekatowo i Zalesie Królewskie. 942
404 nr XXIII/175/01 Rady Gminy w Rogowie z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie założenia gimnazjum w Gościeszynie. 963
405 nr XXIII/176/01 Rady Gminy w Rogowie z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie utworzenia Zespołu Publicznych Szkół w Gościeszynie. 963
406 nr XXVII/200/2001 Rady Gminy i Miasta w Jabłonowie Pom. z dnia 6 kwietnia 2001 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Lembargu oraz włączenia obwodu Szkoły Podstawowej w Lembargu do obwodu Szkoły Podstawowej w Bukowcu i Konojadach. 963
407 nr XXVII/201/2001 Rady Gminy i Miasta w Jabłonowie Pom. z dnia 6 kwietnia 2001 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Bukowcu oraz zmiany obwodu Szkoły Podstawowej w Bukowcu. 964
408 nr XXVII/202/2001 Rady Gminy i Miasta w Jabłonowie Pom. z dnia 6 kwietnia 2001 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Konojadach oraz zmiany obwodu Szkoły Podstawowej w Konojadach. 964
409 nr XXVI/203/2001 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej, składów i magazynów wieś Makowiska - Wypaleniska, Gmina Solec Kujawski. 965
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]