Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 23 Bydgoszcz, 16 maj 2001
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
388 nr XXI/120/00 Rady Gminy Świekatowo z dnia 1 grudnia 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej we wsi Świekatowo Gmina Świekatowo (dz. nr 116/1). 894
389 nr XXI/121/00 Rady Gminy Świekatowo z dnia 1 grudnia 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej we wsi Świekatowo Gmina Świekatowo (dz. nr 117/11 i 117/5). 898
390 nr XXI/122/00 Rady Gminy Świekatowo z dnia 1 grudnia 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Małe Łąki Gmina Świekatowo. 902
391 nr XXI/123/00 Rady Gminy Świekatowo z dnia 1 grudnia 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej - cz. dz. nr 267/3 w Świekatowie, Gmina Świekatowo. 906
392 nr XXII/158/2000 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych, produkcyjno-składowych i mieszkaniowych położonych w rejonie skrzyżowania ulicy Leśnej i linii kolej 910
393 nr XXI/189/2000 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2000r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Łabiszyna dotycząca działek nr 348/1 i 348/2. 915
394 nr XXI/190/2000 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2000r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabiszyn. 918
INFORMACJE:
395 z dnia 23 kwietnia 2001 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/982/2198/W/3/2001/ZJ w sprawie udzielenia koncesji na wniosek Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej 922
396 z dnia 23 kwietnia 2001 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/989/2198/N/3/2001/ZJ w sprawie udzielenia koncesji z urzędu Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej 922
397 dnia 26 kwietnia 2001 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa DALKIA TERMIKA S.A. z siedzibą w Warszawie. 922
398 z dnia 8 maja 2001 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/537-A/4/2001/II/MW zatwierdzającej zmianę taryfy dla Miasta i Gminy Mogilno prowadzącego działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki 924
399 z dnia 9 maja 2001 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/33-A/6/2001/II/AK w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla 925
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]