Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 22 Bydgoszcz, 15 maj 2001
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
329 nr 75/2001 z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Świeciu nad Osą. 860
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY:
330 nr 86/2000 z dnia 9 maja 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 56/2000 z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 862
331 nr 87/2000 z dnia 9 maja 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 59/2000 z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 862
332 nr 88/2000 z dnia 16 maja 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 68/2000 z dnia 13 kwietnia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 862
333 nr 89/2000 z dnia 16 maja 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 27/2000 z dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 863
334 nr 90/2000 z dnia 16 maja 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 863
335 nr 91/2000 z dnia 16 maja 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 864
336 nr 92/2000 z dnia 16 maja 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 37/2000 z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 864
337 nr 93/2000 z dnia 16 maja 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 70/2000 z dnia 13 kwietnia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 865
338 nr 94/2000 z dnia 18 maja 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 72/2000 z dnia 25 kwietnia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 865
339 nr 95/2000 z dnia 23 maja 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 865
340 nr 96/2000 z dnia 23 maja 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 866
341 nr 98/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 867
342 nr 99/2000 z dnia 29 maja 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 73/2000 z dnia 25 kwietnia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 868
343 nr 100/2000 z dnia 6 maja 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 868
344 nr 101/2000 z dnia 12 czerwca 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 869
345 nr 102/2000 z dnia 12 czerwca 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 869
346 nr 103/2000 z dnia 12 czerwca 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 870
347 nr 104/2000 z dnia 12 czerwca 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 20/98 Wojewody Bydgoskiego z dnia 4 sierpnia 1998 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół. 871
348 nr 105/2000 z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie zwalczania myksomatozy królików. 871
349 nr 106/2000 z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 872
350 nr 107/2000 z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 872
351 nr 109/2000 z dnia 26 czerwca 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 91/2000 z dnia 16 maja 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 873
352 nr 110/2000 z dnia 26 czerwca 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 20/2000 z dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 873
353 nr 111/2000 z dnia 26 czerwca 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 96/2000 z dnia 23 maja 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 874
354 nr 119/2000 z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół. 874
355 nr 120/2000 z dnia 30 czerwca 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 90/2000 z dnia 16 maja 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 875
356 nr 121/2000 z dnia 30 czerwca 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 105/2000 z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie zwalczania myksomatozy królików. 875
357 nr 122/2000 z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 875
358 nr 123/2000 z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 876
359 nr 124/2000 z dnia 5 lipca 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 877
360 nr 125/2000 z dnia 5 lipca 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 95/2000 z dnia 23 maja 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 878
361 nr 126/2000 z dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół. 878
UCHWAŁY:
362 nr 31/VII/99 Rady Miasta Włocławka z dnia 8 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Henryka Sienkiewicza we Włocławku. 878
363 nr 32/VII/99 Rady Miasta Włocławka z dnia 8 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 8 im. 3 Warszawskiego Pułku Pontonowego we Włocławku. 879
364 nr 33/VII/99 Rady Miasta Włocławka z dnia 8 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 10 im. 2 Armii Wojska Polskiego we Włocławku. 879
365 nr 34/VII/99 Rady Miasta Włocławka z dnia 8 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Teofila Lenartowicza we Włocławku. 880
366 nr 35/VII/99 Rady Miasta Włocławka z dnia 8 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Władysława Broniewskiego we Włocławku. 880
367 nr 36/VII/99 Rady Miasta Włocławka z dnia 8 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 14 im. Józefa Piłsudskiego we Włocławku. 881
368 nr 37/VII/99 Rady Miasta Włocławka z dnia 8 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 18 im. 1 Batalionu Morskiego we Włocławku. 881
369 nr 38/VII/99 Rady Miasta Włocławka z dnia 8 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 19 we Włocławku. 882
370 nr 39/VII/99 Rady Miasta Włocławka z dnia 8 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 20 im. Majora Henryka Sucharskiego we Włocławku. 882
371 nr 40/VII/99 Rady Miasta Włocławka z dnia 8 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 22 im. Im. Janusza Korczaka we Włocławku. 883
372 nr 41/VII/99 Rady Miasta Włocławka z dnia 8 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 23 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Włocławku. 883
373 nr 42/VII/99 Rady Miasta Włocławka z dnia 8 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Podstawowej Szkoły Muzycznej we Włocławku. 884
374 nr VI/42/99 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum w Jeżewie. 884
375 nr VI/43/99 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum w Laskowicach. 884
376 nr VI/44/99 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jeżewie. 885
377 nr VI/45/99 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Laskowicach. 885
378 nr VI/46/99 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Czersku Świeckim. 885
379 nr VI/47/99 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Nowych Krąplewicach. 886
380 nr VI/48/99 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie likwidacji Punktu Filialnego Szkoły podstawowej w Jeżewie z siedzibą w Dubielnie. 886
381 nr XVII/113/2000 Rady Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie ustalenia planu sieci i siedzib publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę oraz granic ich obwodów. 886
382 nr XIII/155/2000 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 17 lutego 2000 r. w sprawie zmiany sieci szkół oraz granic ich obwodów. 889
383 nr XIV/162/2000 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 28 lutego 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia obwodu Gminnego Gimnazjum w Inowrocławiu ul. Wojska Polskiego nr 20. 889
384 nr XVI/198/2000 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 lutego 2000 r. w sprawie zlikwidowania przedszkola w Gocanowie. 889
385 nr XVI/199/2000 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 lutego 2000 r. w sprawie zlikwidowania przedszkola w Głębokiem. 890
386 nr XXIV/195/2000 Rady Gminy w Chełmży z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie określenia planu sieci i obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmża. 890
387 nr XXIV/202/2000 Rady Gminy w Chełmży z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie określenia planu sieci i obwodów szkół gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Chełmża. 890
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]