Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 21 Bydgoszcz, 11 maj 2001
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
306 nr XXVI/355/2000 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 września 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Wojska Polskiego i Rąbińskiej w Inowrocławiu. 819
307 nr XXXI/412/2000 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Mątewskiej w Inowrocławiu. 827
308 nr XXXI/413/2000 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Szosy Bydgoskiej i Karola Marcinkowskiego a linią kolejową Inowrocław - Toruń w Inowrocław 834
309 nr XXVI/316/2001 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 840
310 nr XXVI/317/2001 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zastępcze usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych. 840
311 nr XX/236/2001 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 21 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na 2001 r. 841
312 nr XX/243/01 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 21 lutego 2001 r. w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe. 842
313 nr XX/244/01 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 21 lutego 2001 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku wielomieszkaniowym w Kamieniu Krajeńskim przy ulicy Wyspiańskiego 2a. 842
314 nr XX/245/01 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 21 lutego 2001 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku wielomieszkaniowym w Kamieniu Krajeńskim przy Placu Odrodzenia 7. 842
315 nr XX/246/01 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 21 lutego 2001 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku wielomieszkaniowym w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Strzeleckiej. 843
316 nr XX/247/01 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 21 lutego 2001 r. w sprawie sprzedaży 54 działek położonych w Kamieniu Krajeńskim w rejonie ul. Wyspiańskiego z przeznaczeniem pod budowę garaży w zabudowie szeregowej. 843
317 nr XIX/141/2001 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 lutego 2001 roku zmieniająca uchwałę nr XIII/71/95 z dnia 22 listopada 1995 r. w sprawie zasad zbywania nieruchomości komunalnych. 844
318 nr XXIX/160/2001 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Bronisławiu. 844
319 nr XXIX/161/2001 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie likwidacji punktu filialnego w Ostrowie. 845
320 nr XIX/145/2001 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczeń oraz sposobu kontroli zleconego zadan 845
321 nr XXIII/112/01 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 22 luty 2001 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej. 846
322 nr XXIII/113/01 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 22 luty 2001 r. w sprawie ustalenia opłat za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt. 847
323 nr XXXVI/343/01 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/407/97 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia19 grudnia 1997 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za zastępcze usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 847
324 nr XVII/119/2001 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 27 lutego 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat administracyjnych. 848
325 nr XVII/122/2001 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wodę pobieraną z wodociągów komunalnych. 848
326 nr XVII/123/2001 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia opłat za ścieki wprowadzane do oczyszczalni ścieków w Drzycimiu. 848
INFORMACJE:
327 z dnia 12 kwietnia 2001 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/710-A/3/2001/III/RO zatwierdzającej taryfę dla Zakładów Sprzętu Motoryzacyjnego POLMO Spółka Akcyjna z siedzibą w Brodnicy, na wytwarzanie ciepła. 849
328 z dnia 23 kwietnia 2001 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/2250-A/3/2001/III/JP zatwierdzającej taryfę dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Kruszwicy na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła. 851
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]