Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 20 Bydgoszcz, 08 maj 2001
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIA WOJEWODY:
296 nr 66/2001 z dnia 30 kwietnia 2001 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Tłuchowie. 778
297 nr 70/2001 z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Radzyniu Chełmińskim. 780
UCHWAŁY:
298 nr XXI/151/2000 Rady Gminy w Rogowie z dnia 24 listopada 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Cotoń działka nr 130/2. 782
299 nr XXI/152/2000 Rady Gminy w Rogowie z dnia 24 listopada 2000 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Lubcz. 786
300 nr XXI/153/2000 Rady Gminy w Rogowie z dnia 24 listopada 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rogowo dla terenu położonego we wsi Izdebno. 792
301 nr 658/2000 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia, dla obszaru oznaczonego symbolem P92aNO oraz części obszarów oznaczonych symbolami: P90RL, P91RL, P92RPO i P123KZo 795
302 nr XXXV/295/2000 Rady Gminy w Chełmży z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w części wsi Nowa Chełmża obejmującej teren przeznaczony na cele administracyjno-usługowe. 798
303 nr XXXV/296/2000 Rady Gminy w Chełmży z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w części wsi Zalesie. 801
INFORMACJE:
304 z dnia 11 kwietnia 2001 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/2255-A/6/2001/II/ED zatwierdzającej taryfę dla Pomorskiej Agencji Poszanowania Energii Sp. z o.o. w Bydgoszczy na wytwarzanie ciepła, przesyłanie i dystrybucję ciepła, obr 806
305 z dnia 11 kwietnia 2001 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/293-A/5/2001/III/AS zatwierdzającej taryfę dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu na wytwarzanie ciepła, przesyłanie i dystrybucję ciepła. 812
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]