Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 2 Bydgoszcz, 24 styczeń 2001
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
7 nr XVIII/150/2000 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Janikowa, obejmujących tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami oraz pod zespół garaży. 26
8 nr XXXI/266/2000 Rady Gminy w Chełmży z dnia 19 września 2000r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmża w części wsi Głuchowo. 39
9 nr IV/65/2000 Rady Gminy w Osielsku z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nadawczy ośrodek radiowo-telewizyjny obejmujący obszar działek nr 264 i 265 w Osielsku. 42
10 nr XXIV/195/00 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 września 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Chełmży. 46
OBWIESZCZENIA:
11 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 1 września 2000 r. o zmianach w składzie Rady Powiatu. 63
12 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 10 kwietnia 2000 r. o zmianach w składach rady powiatu i sejmiku województwa. 63
13 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 4 maja 2000 r. o zmianach w składach rady powiatu i sejmiku województwa. 63
14 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 12 maja 2000 r. o zmianach w składzie Rady Miejskiej w miastach na prawach powiatu. 64
15 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 17 maja 2000 r. o zmianach w składzie Rady Powiatu. 64
16 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 19 września 2000 r. o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Mieście na Prawach Powiatu. 65
17 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 19 września 2000 r. o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Mieście na Prawach Powiatu. 65
18 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 19 września 2000 r. o zmianach w składzie Sejmiku Województwa. 65
19 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 25 września 2000 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Strzelnie. 66
20 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 25 września 2000 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mroczy. 66
21 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 25 września 2000 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim. 67
22 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 grudnia 2000 r. o utracie mocy obowiązującej porozumienia. 67
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]