Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 19 Bydgoszcz, 30 kwiecień 2001
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
271 nr XXVII/376/2000 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 października 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Marulewskiej, Kątnej, Lipowej, Bolesława Krzywoustego, Stefana Czarnieckiego, Władysława Jagiełł 731
272 nr XVIII/120/2000 Rady Gminy Czernikowo z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernikowo dotyczące wsi Witowąż - teren ubojni wraz z przetwórnią mięsa. 743
273 nr XX/134/2000 Rady Gminy Koneck z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wielofunkcyjnych we wsiach Chromowola i Brzeźno w Gminie Koneck. 746
274 nr XXIX/165/2001 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 1 lutego 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrowa Kujawskiego dla terenu zawartego pomiędzy ul. Graniczną a ul.Kochanowskiego. 752
275 nr XXI/113/2000 Rady Powiatu Wąbrzeskiego z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. 760
276 nr XVI/97/00 Rady Gminy w Świeciu nad Osą z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew położonych na terenie Gminy Świecie nad Osą. 760
277 nr XXXII/422/2001 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 stycznia 2001 r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/252/00 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie ustalenia opłat za wodę i wprowadzanie ścieków. 766
278 nr XXVIII/148/2001 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 31 stycznia 2001 r w sprawie opłaty administracyjnej. 766
279 nr XXIV/249/2001 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 25 stycznia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/236/2000 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 5 grudnia 2000 r. 766
280 nr XXIV/250/2001 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/232/2000 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 5 grudnia 2000 r. dotyczącej ustalenia stawek podatku od nieruchomości. 767
281 nr XXXII/332/2001 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie stawek opłaty administracyjnej na rok 2001. 767
282 nr XXX/212/2001 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat administracyjnych. 768
283 nr XXX/215/2001 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli zle 768
284 nr XXIII/189/01 Rady Gminy Sicienko z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli zleconego z 769
285 nr XXV/112/2001 Rady Gminy Brzuze z dnia 1 lutego 2001 r. w sprawie opłaty administracyjnej. 770
286 nr XXII/200/5/01 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę na 2001 r. 770
287 nr XXII/201/6/01 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej i sposobu jej poboru. 770
288 nr XXII/117/2001 Rady Powiatu Wąbrzeskiego z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata. 771
289 Uchwała nr 104/XXIV/2001 Rady Gminy w Radominie z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne na terenie Gminy Radomin. 771
290 nr XVII/158/2001 Rady Gminy w Śliwicach z dnia 9 marca 2001 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne położone na terenie Gminy Śliwice. 772
291 nr XVII/164/2001 Rady Gminy w Śliwicach z dnia 9 marca 2001 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale nr XVI/149/00 Rady Gminy w Śliwicach z dnia 28 grudnia 2000 r. dotyczącej opłaty administracyjnej za czynności urzędowe organów Rady Gminy. 772
292 nr XXVII/134/2001 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 marca 2001 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania. 773
293 nr XXVI/189/2001 Rady Gminy Wielgie z dnia 6 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/172/2000 Rady Gminy Wielgie z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie na 2001 r. 774
294 nr XXIX/375/2001Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 18 kwietnia 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za wodę pobraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Kruszwica. 774
295 nr XXIX/376/2001 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 18 kwietnia 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego. 775
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]