Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 18 Bydgoszcz, 26 kwiecień 2001
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
265 nr XXVII/153/00 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 września 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 2 i 7 w Barcinie. 686
266 nr XXVII/154/00 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 września 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 86 w Barcinie. 691
267 nr XXVII/155/00 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 września 2000 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Barcin. 695
268 nr XV/140/00 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego działek nr 563/1, 573/1 i 575 w Zwierzyńcu Gmina Śliwice. 703
269 nr XVIII/128/00 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego działek o numerach ewidencyjnych: 323/1, część 323/2 i część 320 w Czarżu, 45/3 i część 45/4 w Janowie, 193/3, 193/6, 9, 16 707
POSTANOWIENIE
270 nr 50/2001 Zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 20 kwietnia 2001 r. o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Rady Gminy w Konecku przed upływem kadencji. 724
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]