Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 17 Bydgoszcz, 20 kwiecień 2001
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
238 nr 18/VII/99 Rady Miasta Włocławka z dnia 8 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum Nr 11 we Włocławku. 663
239 nr 19/VII/99 Rady Miasta Włocławka z dnia 8 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum Nr 12 we Włocławku. 663
240 nr 20/VII/99 Rady Miasta Włocławka z dnia 8 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum Nr 14 we Włocławku. 664
241 nr 21/VII/99 Rady Miasta Włocławka z dnia 8 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum Specjalnego dla Uczniów Upośledzonych Umysłowo we Włocławku ul. Nowomiejska 21. 664
242 nr 22/VII/99 Rady Miasta Włocławka z dnia 8 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia szkoły Podstawowej Specjalnej dla Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Lekkim we Włocławku ul. Nowomiejska 21. 664
243 nr 23/VII/99 Rady Miasta Włocławka z dnia 8 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej dla Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym we Włocławku ul. Nowomiejska 21. 665
244 nr 24/VII/99 Rady Miasta Włocławka z dnia 8 marca 1999 r. w sprawie włączenia Gimnazjum Specjalnego dla Uczniów Upośledzonych Umysłowo we Włocławku ul. Nowomiejska 21 do Zespołu Szkół Nr 3. 665
245 nr 25/VII/99 Rady Miasta Włocławka z dnia 8 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum Specjalnego dla Niedostosowanych Społecznie we Włocławku ul. Leśna 24. 666
246 nr 26/VII/99 Rady Miasta Włocławka z dnia 8 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 17 we Włocławku ul. Leśna 24. 666
247 nr 27/VII/99 Rady Miasta Włocławka z dnia 8 marca 1999 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 we Włocławku ul. Leśna 24. 666
248 nr 28/VII/99 Rady Miasta Włocławka z dnia 8 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 we Włocławku. 667
249 nr 29/VII/99 Rady Miasta Włocławka z dnia 8 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Włocławku. 667
250 nr 30/VII/99 Rady Miasta Włocławka z dnia 8 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów we Włocławku. 668
251 nr XVII/182/2000 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Gminy Koronowo. 668
252 nr XXI/288/2000 Rady Miejskiej w Nakle n. Not. z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nakło n. Not. 671
253 nr XXVIII/370/2000 Rady Miejskiej w Nakle n. Not. z dnia 28 stycznia 2000 r. w sprawie uznania dwóch drzew znajdujących się na terenie Szkoły Podstawowej w Olszewce, działka nr 132/1 za pomniki przyrody. 671
254 nr XV/139/00 Rady Gminy w Śliwicach z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, we wsiach Brzozowe Błota i Śliwice. 672
OBWIESZCZENIA:
255 Starosty Bydgoskiego z dnia 20 listopada 2000 r. w sprawie wypowiedzenia części porozumienia zawartego w dniu 16 października 1990 r. pomiędzy Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Bydgoszczy a Zarządem Gminy Dąbrowa Chełmińska w sprawie powierzenia prowadzeni 678
256 Starosty Bydgoskiego z dnia 20 listopada 2000 r. w sprawie wypowiedzenia części porozumienia zawartego w dniu 31 października 1990 r. pomiędzy Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Bydgoszczy a Zarządem Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powierzenia prowa 678
257 Starosty Bydgoskiego z dnia 20 listopada 2000 r. w sprawie wypowiedzenia części porozumienia zawartego w dniu 18 października 1990 r. pomiędzy Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Bydgoszczy a Zarządem Gminy Białe Błota w sprawie powierzenia prowadzenia niekt 678
258 Starosty Bydgoskiego z dnia 20 listopada 2000 r. w sprawie wypowiedzenia części porozumienia zawartego w dniu 18 października 1990 r. pomiędzy Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Bydgoszczy a Zarządem Gminy Białe Błota w sprawie powierzenia prowadzenia niekt 678
259 Starosty Bydgoskiego z dnia 20 listopada 2000 r. w sprawie wypowiedzenia części porozumienia zawartego w dniu 31 października 1990 r. pomiędzy Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Bydgoszczy a Zarządem Gminy Dobrcz w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych 679
260 Starosty Bydgoskiego z dnia 20 listopada 2000 r. w sprawie wypowiedzenia części porozumienia zawartego w dniu 12 października 1990 r. pomiędzy Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Bydgoszczy a Zarządem Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie powierzenia prowadzenia 679
261 Starosty Bydgoskiego w sprawie wypowiedzenia części porozumienia zawartego w dniu 25 października 1990r. pomiędzy Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Bydgoszczy a Zarządem Gminy Osielsko w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych zadań z zakresu administra 679
262 Starosty Bydgoskiego z dnia 20 listopada 2000 r. w sprawie wypowiedzenia części porozumienia zawartego w dniu 25 października 1990 r. pomiędzy Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Bydgoszczy a Zarządem Gminy Sicienko w sprawie powierzenia prowadzenia niektóry 679
POROZUMIENIA:
263 nr 4/2000 z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie wspólnego prowadzenia zadania z zakresu kultury zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Włocławskiego a Zarządem Miasta Kowala. 680
264 z dnia 20 kwietnia 2000 r. pomiędzy Zarządem Miasta Włocławka a Zarządem Powiatu Włocławskiego w sprawie prowadzenia spraw przewidzianych dla Powiatowego Zespołu Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności wobec mieszkańców powiatu włocławskiego. 681
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]