Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 16 Bydgoszcz, 20 kwiecień 2001
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY:
222 nr 99/2001 z dnia 26 marca 2001 r. w sprawie środków zapobiegających przenoszenia pryszczycy i ochrony stad zwierząt przed pryszczycą. 619
223 nr 121/2001 z dnia 17 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń na wodach powierzchniowych województwa kujawsko-pomorskiego. 619
UCHWAŁY:
224 nr XVIII/115/00 Rady Gminy Brodnica z dnia 25 lipca 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica w części dotyczącej wsi Cielęta - działki nr 15/2. 621
225 nr XVIII/116/00 Rady Gminy Brodnica z dnia 25 lipca 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica w części dotyczącej wsi Wybudowanie Michałowo - działki nr 1996. 624
226 nr XVIII/117/00 Rady Gminy Brodnica z dnia 25 lipca 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica w części dotyczącej wsi Wybudowanie Michałowo - działek nr 6/0,1 i 4/4. 626
227 nr XVIII/118/00 Rady Gminy Brodnica z dnia 25 lipca 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica w części dotyczącej wsi Wybudowanie Michałowo - działki nr 1998/7. 628
228 nr XVIII/119/00 Rady Gminy Brodnica z dnia 25 lipca 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica w części dotyczącej wsi Gortatowo - działki nr 76/3. 630
229 nr XVIII/120/00 Rady Gminy Brodnica z dnia 25 lipca 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica w części dotyczącej wsi Niewierz - działka nr 117/3. 632
230 nr XIX/214/2000 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 września 2000r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego, usługowego i rzemieślniczego na działce nr 183/5 w Dobrczu. 634
231 nr XXVII/143/2000 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Strzelno. 639
232 nr XXXV/1050/2001 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Bydgoszczy. 656
OGŁOSZENIA:
233 nr 1/2001 Starosty Inowrocławskiego z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie zatwierdzenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej Powiatu Inowrocławskiego w 2001 r. 657
234 Starosty Bydgoskiego z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej. 657
235 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej. 658
236 Starosty Brodnickiego z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu pomocy Społecznej w Brodnicy w 2001 r. 658
237 Starosty Żnińskiego z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Żnińskiego na rok 2001. 658
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]