Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 15 Bydgoszcz, 13 kwiecień 2001
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
213 nr XXI/174/2000 Rady Gminy Sicienko z dnia 13 grudnia 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego z dopuszczeniem usług na działce nr 203 w Kruszynie. 594
214 nr XXI/175/2000 Rady Gminy Sicienko z dnia 13 grudnia 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego z dopuszczeniem usług na działce nr 238 w Dąbrówce Nowej. 598
215 nr XXI/188/2000 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza w Lubostroniu 602
216 nr XX/145/00 Rady Gminy w Lubiewie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej we wsi Bysław Gmina Lubiewo. 605
INFORMACJE:
217 z dnia 29 stycznia 2001 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/882A/1733/W/3/2000/BP w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu koncesji na wytwarzanie ciepła dla Zakładu Remontowo-Budowlanego w Lubrańcu. 609
218 z dnia 1 marca 2001 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OCC/282/1373/W/3/2001/RW w sprawie udzielenia koncesji na obrót ciepłem dla Zakładu Usług Komunalnych w Brześciu Kujawskim. 609
219 z dnia 1 marca 2001 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/976/2252/N/3/2001/ZJ w sprawie udzielenia koncesji z urzędu przedsiębiorcy Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku na wytwarzanie ciepła. 609
220 z dnia 12 marca 2001 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/428-A/8/2000/II/MJ zatwierdzającej taryfę dla Metron-Term Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu na wytwarzanie ciepła. 609
221 z dnia 30 marca 2001 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/1571-A/8/2001/I/JP zatwierdzającej taryfę dla Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na wytwarzanie ciepła. 613
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]