Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 14 Bydgoszcz, 11 kwiecień 2001
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY:
162 nr 66/2000 z dnia 13 kwietnia 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 217/99 z dnia 11.10.1999 r. zmienione rozporządzeniem nr 242/99 z dnia 20.11.1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 564
163 nr 67/2000 z dnia 13 kwietnia 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 2/2000 z dnia 12.01.2000 r. zmienione rozporządzeniem nr 45/2000 z dnia 03.03.2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 564
164 nr 68/2000 z dnia 13 kwietnia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 564
165 nr 69/2000 z dnia 13 kwietnia 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 30/2000 z dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 565
166 nr 70/2000 z dnia 13 kwietnia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 565
167 nr 71/2000 z dnia 17 kwietnia 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 14/2000 z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 566
168 nr 72/2000 z dnia 25 kwietnia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 567
169 nr 73/2000 z dnia 25 kwietnia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 567
170 nr 74/2000 z dnia 25 kwietnia 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 54/2000 z dnia 22 marca 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 568
171 nr 75/2000 z dnia 25 kwietnia 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 44/2000 z dnia 3 marca 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 568
172 nr 76/2000 z dnia 25 kwietnia 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 46/2000 z dnia 7 stycznia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 569
173 nr 77/2000 z dnia 28 kwietnia 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 12/2000 z dnia 19.01.2000 r. zmienione rozporządzeniem nr 43/2000 z dnia 28.02.2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 569
174 nr 78/2000 z dnia 28 kwietnia 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 261/99 z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 570
175 nr 79/2000 z dnia 28 kwietnia 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 245/99 z dnia 20 listopada 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 570
176 nr 80/2000 z dnia 28 kwietnia 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 246/99 z dnia 21 listopada 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 570
177 nr 81/2000 z dnia 28 kwietnia 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 13/2000 z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 571
178 nr 82/2000 z dnia 28 kwietnia 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 49/2000 z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 571
179 nr 83/2000 z dnia 8 maja 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 61/2000 z dnia 5 kwietnia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 571
180 nr 84/2000 z dnia 8 maja 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 1/2000 z dnia 12 stycznia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 572
181 nr 85/2000 z dnia 8 maja 2000 r. uchylające rozporządzenie nr 60/2000 z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 572
UCHWAŁY:
182 nr VIII/35/99 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum w Radzikach Dużych. 573
183 nr VIII/36/99 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Długiem. 573
184 nr VIII/37/99 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Półwiesku Małym. 575
185 nr VIII/38/99 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Radzikach Dużych. 577
186 nr VIII/39/99 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wąpielsku. 579
187 nr X/64/99 Rady Gminy Wielgie z dnia 18 maja 1999 r. w sprawie likwidacji Szkoły filialnej w Olesznie. 581
188 nr X/89/99 Rady Gminy Wielgie z dnia 25 sierpnia 1999 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Płonczynie. 581
189 nr VI/35/99 Rady Gminy Warlubie z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum w Warlubiu. 581
190 nr VI/38/99 Rady Gminy Warlubie z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Br. Malinowskiego w Warlubiu. 582
191 nr VI/39/99 Rady Gminy Warlubie z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wielkim Komorsku. 582
192 nr VI/40/99 Rady Gminy Warlubie z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Lipinkach. 583
193 nr VI/41/99 Rady Gminy Warlubie z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Buśni. 583
194 nr VII/41/99 Rady Gminy Włocławek z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie założenia Zespołu Szkół w Kruszynie. 584
195 nr VII/42/99 Rady Gminy Włocławek z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie założenia Zespołu Szkół w Smólniku. 584
196 nr VII/43/99 Rady Gminy Włocławek z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Skokach Dużych. 584
197 nr VII/44/99 Rady Gminy Włocławek z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Warząchewce Polskiej. 585
198 nr VII/45/99 Rady Gminy Włocławek z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Modzerowie. 585
199 nr VII/46/99 Rady Gminy Włocławek z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Smólsku. 585
200 nr VII/45/99 Rady Powiatu Włocławskiego z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Pogotowiu Opiekuńczym w Brzeziu. 586
201 nr VII/46/99 Rady Powiatu Włocławskiego z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie założenia publicznego gimnazjum specjalnego w Pogotowiu Opiekuńczym w Brzeziu. 586
202 nr 8/VII/99 Rady Miasta Włocławka z dnia 8 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum Nr 1 we Włocławku. 586
203 nr 9/VII/99 Rady Miasta Włocławka z dnia 8 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum Nr 2 we Włocławku. 587
204 nr 10/VII/99 Rady Miasta Włocławka z dnia 8 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum Nr 3 we Włocławku. 587
205 nr 11/VII/99 Rady Miasta Włocławka z dnia 8 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum Nr 4 we Włocławku. 588
206 nr 12/VII/99 Rady Miasta Włocławka z dnia 8 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum Nr 5 we Włocławku. 588
207 nr 13/VII/99 Rady Miasta Włocławka z dnia 8 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum Nr 6 we Włocławku. 589
208 nr 14/VII/99 Rady Miasta Włocławka z dnia 8 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum Nr 7 we Włocławku. 589
209 nr 15/VII/99 Rady Miasta Włocławka z dnia 8 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum Nr 8 we Włocławku. 590
210 nr 16/VII/99 Rady Miasta Włocławka z dnia 8 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum Nr 9 we Włocławku. 590
211 nr 17/VII/99 Rady Miasta Włocławka z dnia 8 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum Nr 10 we Włocławku. 591
212 nr XXXIII/433/2001 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 2 marca 2001 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego dla zasobów mieszkaniowych Inowrocławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Inowrocławiu. 591
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]