Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 12 Bydgoszcz, 04 kwiecień 2001
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
114 nr 39/2001 z dnia 22 marca w sprawie nadania Regulaminu Państwowej Straży Rybackiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 495
UCHWAŁY:
115 nr 600/2000 Rady Miasta Torunia z dnia 19 października 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Torunia dla terenu oznaczonego symbolem Z 03 PP, położonego przy ul. Szosa Bydgoska 136-138 i bocznicy kolejowej. 499
116 nr 602/2000 Rady Miasta Torunia z dnia 19 października 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Torunia dla terenu położonego przy ul. Targowej i Lubickiej. 501
117 nr 641/2000 Rady Miasta Torunia z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Torunia dla terenu oznaczonego symbolem S66PP, położonego przy ul. Grudziądzkiej, Rejtana, Młodzieżowej i Dekerta. 504
118 nr XXVII/142/2000 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Mieście Strzelno. 506
119 nr 5/2001 Składu Orzekającego nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2001 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Miasta Inowrocławia na rok 2001 oraz prawidłowości załączonej do budż 521
120 nr 2/2001 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 stycznia 2001 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w budżecie Samorządowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2001 ora 521
121 nr 2/2001 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Miasta Bydgoszczy na rok 2001. 521
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
122 z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie utworzenia Związku Gmin Rypińskich. 522
OBWIESZCZENIA:
123 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 20 listopada 2000 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Lipnie. 526
124 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2000 r. o zmianach w składzie rady gminy. 527
125 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 22 stycznia 2001 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Świekatowie. 527
126 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 22 stycznia 2001 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Dąbrowie. 527
127 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 8 lutego 2001 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Pruszczu. 528
128 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 8 lutego 2001 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Drzycimiu. 529
129 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 8 lutego 2001 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Nowej Wsi Wielkiej. 529
130 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 4 lutego 2001 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie. 530
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]