Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 11 Bydgoszcz, 30 marzec 2001
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
99 nr XIX/127/2000 Rady Gminy w Łubiance z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubianka na obszarze wsi Zamek Bierzgłowski w przedmiocie budownictwa mieszkaniowego. 463
100 nr XX/131/2000 Rady Gminy w Łubiance z dnia 28 września 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubianka na obszarze wsi Zamek Bierzgłowski w przedmiocie budownictwa mieszkaniowego. 470
101 nr XX/130/2000 Rady Gminy w Łubiance z dnia 28 września 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubianka na obszarze wsi Wybcz, w przedmiocie budownictwa mieszkaniowego i budownictwa służącego działalności gospodar 474
102 nr 601/2000 Rady Miasta Torunia z dnia 19 października 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia dotyczącej obszaru dotychczas oznaczonego symbolami J 64a ZP, J 64b RL i J 64c MN położonego przy ul. Działowe 476
103 nr XIX/174/2000 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 października 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr ewid. 150/20 we Władysławowie gmina Łabiszyn. 479
104 nr XXV/194/2000 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. 483
105 nr XXXIV/424/2001 Rady Miejskiej w Nakle n. Notecią z 25 stycznia 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej i sposobu jej poboru. 487
106 nr XXVI/204/2001 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 stycznia 2001 r. w sprawie opłaty od wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i zmian tego wpisu. 487
107 nr XXVI/207/2001 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 stycznia 2001 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/196/2000 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów. 488
108 nr XXVI/208/2001 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 stycznia 2001 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/197/2000 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej. 488
109 nr XXVI/209/2001 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 stycznia 2001 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/198/2000 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej. 489
110 nr XXII/125/2001 Rady Miasta i Gminy Lubień Kujawski z dnia 2 marca 2001 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty administracyjnej za dokonanie wpisu do rejestru ewidencji działalności gospodarczej w gminie Lubień Kujawski oraz zmiany wpisu. 489
OGŁOSZENIA:
111 nr 13/2001 Starosty Powiatu Radziejowskiego z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w powiecie radziejowskim. 490
112 Starosty Sępoleńskiego z 20 marca 2001 r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2001 r. 490
113 Prezydenta Miasta Włocławka z 21 marca 2001 r. w sprawie kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej we Włocławku. 490
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]