Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 101 Bydgoszcz, 31 grudzień 2001
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY
2373 nr 274/01 z dnia 2 października 2001 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. 4296
UCHWAŁY:
2374 nr XXVIII/192/01 Rady Gminy Warlubie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie opłaty administracyjnej za czynności nie objęte opłatą skarbową. 4296
2375 nr XXVIII/193/01 Rady Gminy Warlubie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie opłaty targowej. 4297
2376 nr XXVIII/197/01 Rady Gminy Warlubie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie przejęcia zasad wykonywania przyłączy kanalizacyjnych i ponoszenia opłat za przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rulewo, Bąkowo, Płochocin i Warlubie. 4297
2377 nr XXVIII/311/2001 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności opłaty targowej. 4299
2378 nr XXVIII/313/2001 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Kcynia z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych. 4299
2379 nr XXI/157/2001 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wysokości opłaty targowej. 4300
2380 nr XXXI/404/01 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2002 r. 4301
2381 nr XXXI/405/01 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty miejscowej na 2002 r. 4302
2382 nr XXXI/406/01 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej za czynności urzędowe na 2002 r. 4302
2383 nr XIX/137/01 Rady Gminy Kikół z 26 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej. 4303
2384 nr 79/XXXVI/2001 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej na rok 2002. 4303
2385 nr 80/XXXVI/2001 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej na rok podatkowy 2002. 4304
2386 nr XXXV/245/2001 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej. 4305
2387 nr XXXV/246/2001 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej. 4305
2388 nr XXXV/247/2001 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty administracyjnej za czynności urzędowe. 4306
2389 nr XXVI/125/2001 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie określenia zasad ustalania poboru oraz terminów płatności opłaty administracyjnej na 2002 r. 4306
2390 nr XXVII/187/01 Rady Gminy Koneck z dnia 27 listopada 2001 r. o ustalenie wysokości stawek opłaty targowej. 4307
2391 nr XXVII/189/01 Rady Gminy Koneck z dnia 27 listopada 2001 r. o ustaleniu na 2002 rok opłaty administracyjnej za czynności nie objęte opłatą skarbową. 4307
2392 nr 133/2001 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia opłat administracyjnych od czynności urzędowych nie objętych opłatą skarbową. 4308
2393 nr XXXI/155/01 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie opłaty administracyjnej na rok 2002. 4308
2394 nr XXIV/225/2001 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 28 listopada 2001 w sprawie stawek opłaty administracyjnej na rok 2002. 4308
2395 nr XXIV/227/2001 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 28 listopada 2001 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2002 r. 4309
2396 nr XXIX/315/2001 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/232/2000 w sprawie określenia zasad ustalenia poboru i wysokości stawek opłaty targowej. 4309
2397 nr XXXVIII/294/01 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie opłaty targowej. 4310
2398 nr XXXVIII/295/01 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie opłaty administracyjnej. 4311
2399 nr XXXVIII/296/01 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie opłaty administracyjnej. 4311
2400 nr XXV-164/2001 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej na rok 2001. 4312
2401 nr XXV-165/2001 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnej sieci kanalizacyjnej. 4312
2402 nr XXXVII/186/2001 Rady Gminy Raciążek z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2002 r. 4313
2403 nr XXXV/231/01 Rady Gminy Łysomice z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały określającej stawki podatku od środków transportowych w 2002 r. 4313
2404 nr 21/XXIX/2001 Rady Miasta Włocławka z dnia 26 marca 2001 r. w sprawie określenia formy organizacyjno-prawnej Straży Miejskiej we Włocławku i nadania jej Regulaminu Organizacyjnego. 4313
2405 nr XXVI/281/2001 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 13 sierpnia 2001 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Oświaty w Kcyni oraz nadania statutu. 4316
ZARZĄDZENIA KOMISARZA RZĄDOWEGO GMINY WŁOCŁAWEK:
2406 nr I/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta obowiązującej za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy stanowiący podstawę do naliczenia podatku rolnego w 2002 roku na terenie Gminy Włocławek. 4317
2407 nr II/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów na terenie Gminy Włocławek. 4318
2408 nr III/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. 4318
2409 nr IV/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2002 r. 4320
2410 nr V/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej. 4321
2411 nr VI/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Włocławek w 2002 r. 4321
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
2412 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do 31 grudnia 1998 r. 4322
INFORMACJE:
2413 o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 grudnia 2001 r. nr OWA-820/6-W-B/20/WĄB/2001/II/TKc odmawiającej zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedłożonej przez przedsiębiorstwo energetyczne Dalkia Termika S.A. z siedzibą w Warszawie, w części dotyczącej prowadzonej przez nie działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło odbiorców z terenu Wąbrzeźna. 4333
2414 o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 grudnia 2001 r. nr PCC/620B/1299/W/3/2001/RW zmieniającej przedmiot i zakres działalności, określonej w koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła, na wniosek Gminy Łasin prowadzącej działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie. 4334
2415 o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 grudnia 2001 r. nr PCC/424A/2252/W/3/2001/BP zmieniającej przedmiot i zakres działalności koncesjonariusza, określonej w koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła, na wniosek przedsiębiorcy Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 4335
2416 o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 grudnia 2001 r. nr OPO-820/537-B/5/2001/III/ED zatwierdzającej taryfę dla Miasta i Gminy Mogilno prowadzącego działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Mogilnie na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz tę taryfę. 4335
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]