Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 100 Bydgoszcz, 14 grudzień 2001
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2282 nr XXII/119/2001 Rady Gminy w Osieku z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego 2002 r. 4222
2283 nr XXII/120/2001 Rady Gminy w Osieku z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości w 2002. 4222
2284 nr XXII/121/2001 Rady Gminy w Osieku z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów na rok 2002. 4222
2285 nr XXII/122/2001 Rady Gminy w Osieku z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. 4223
2286 nr XLVII/382/2001 Rady Gminy w Chełmży z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe. 4225
2287 nr XLVIII/392/2001 Rady Gminy w Chełmży z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości. 4225
2288 nr XLVIII/393/2001 Rady Gminy w Chełmży z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/382/2001 Rady Gminy w Chełmży z dnia 29 listopada 2001 roku w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe. 4225
2289 nr XXVIII/159/2001 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów. 4226
2290 nr XXVIII/161/2001 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości w 2002 r. 4226
2291 nr XXVIII/162/2001 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego w 2002 r. 4227
2292 nr XXVIII/163/2001 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. 4227
2293 nr XXI/153/2001 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ceny żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2002 rok. 4229
2294 nr XXI/154/2001 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2002 rok. 4229
2295 nr XXI/155/2001 Rady Gminy W Drzycimiu z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 4229
2296 nr XXI/156/2001 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wysokości podatku od posiadania psów na 2002 rok. 4232
2297 nr XXVIII/221/01 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2002 rok oraz zwolnień w tym podatku. 4232
2298 nr XXVIII/222/01 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, nieruchomości będące własnością Gminy Chełmno. 4233
2299 nr XXVIII/223/01 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 listopada 2001 r. wysokość określenia stawek podatku od środków transportowych na 2002 rok, obowiązujących na terenie Gminy Chełmno. 4233
2300 nr XXVIII/224/01 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości podstawy do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Chełmno w 2002 roku. 4234
2301 nr XXVIII/225/01 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów w 2002 roku. 4235
2302 nr XXVIII/148/01 Rady Gminy w Grążawach z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości w 2002 roku. 4235
2303 nr XXVIII/149/01 Rady Gminy w Grążawach z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia ceny skupu zboża jako podstawy obliczenia podatku rolnego w 2002 roku. 4236
2304 nr XXVIII/150/01 Rady Gminy w Grążawach z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. 4236
2305 nr XXVIII/151/01 Rady Gminy w Grążawach z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów. 4238
2306 nr XLIII/511/2001 Rady Miejskiej w Nakle n. Notecią z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie: określenia na 2002r stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. 4238
2307 nr XLIII/512/2001 Rady Miejskiej w Nakle n. Notecią z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2002 r. 4241
2308 nr XXIV/178/2001 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku rolnego na terenie gminy. 4241
2309 nr XXIV/179/2001 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości. 4242
2310 nr XXIV/180/2001 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych. 4242
2311 nr XXIV/181/2001 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie podatku od posiadania psów. 4244
2312 nr XXI/187/2001 Rady Gminy w Śliwice z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego. 4244
2313 nr XXI/188 /2001 Rady Gminy Śliwice z dnia 23 listopada 2001r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2002 rok. 4245
2314 nr XXI/191/2001 Rady Gminy Śliwice z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, zasady poboru oraz terminy płatności tego podatku. 4245
2315 nr XXI/192/2001 Rady Gminy Śliwice z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 4246
2316 nr XLI/215/01 Rady Miasta i Gminy Chodecz z dnia 4 grudnia 2001 r. w sprawie ceny żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2002 rok. 4247
2317 nr XLI/216/2001 Rady Miasta i Gminy Chodecz z dnia 4 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. 4248
2318 nr XXVIII/348/01 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na rok 2002. 4250
2319 nr XXVIII/349/01 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2002. 4250
2320 nr XXVIII/352/01 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek od posiadania psów na rok 2002. 4251
2321 nr XXVIII/353/01 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2002 roku. 4251
2322 nr XXXI/151/01 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2002. 4253
2323 nr XXXI/152/01 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2002. 4253
2324 nr XXXI/153/01 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta za trzy kwartały 2001 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2002. 4254
2325 nr XXXI/154/01 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2002. 4255
2326 nr XXXVII/202/2001 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2002 rok. 4255
2327 nr XXXVII/203/2001 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku. 4256
2328 nr XXXVII/204/2001 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta obliczonej za okres pierwszych trzech kwartałów 2001 roku, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego od gruntów w 2002 roku. 4257
2329 nr XXXVII/205/2001 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadanych psów. 4257
2330 nr XXVIII/310/2001 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2002 rok. 4258
2331 nr XXVIII/311/2001 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości podatku od posiadania psów oraz terminach płatności i sposobu poboru na 2002 rok. 4259
2332 nr XXVIII/314/2001 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2002 rok. 4259
2333 nr XXXII/332/01 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie wysokości stawek w podatku od nieruchomości. 4260
2334 nr XXXII/335/01 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego. 4261
2335 nr XXXII/336/01 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych. 4261
2336 nr XXXII/337/01 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów oraz terminów płatności i sposobu jego pobierania. 4263
2337 nr XXXII/343/01 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości. 4263
2338 nr XXVI/137/2001 Rady Gminy Ciechocin z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na rok 2002 r. 4264
2339 nr XXVI/138/2001 Rady Gminy Ciechocin z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla ustalenia podatku rolnego na 2002 r. 4265
2340 nr XXVI/139/2001 Rady Gminy Ciechocin z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów i zwolnienia mieszkańców gminy od tego podatku. 4265
2341 nr XXVI/142/2001 Rady Gminy Ciechocin z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku. 4265
2342 nr XVIII/119/2001 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na rok 2002. 4266
2343 nr XVIII/120/2001 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2002. 4266
2344 nr XVIII/122/2001 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2002. 4267
2345 nr 20/2001 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie określania wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2002. 4269
2346 nr 21/2001 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na rok 2002. 4270
2347 nr 22/2001 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2002 r. 4271
2348 nr 23/2001 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od posiadanych psów na 2002 r. 4271
2349 nr XXI/163/01 Rady Gminy Stolno z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok podatkowy 2002. 4272
2350 nr XXI/164/01 Rady Gminy Stolno z dnia 22 listopada 2001r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2002 r. 4272
2351 nr XXI/167/01 Rady Gminy Stolno z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie: podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru. 4273
2353 nr XXV/122/2001 Rady Gminy Kowal z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów. 4273
2354 nr XXV/123/2001 Rady Gminy Kowal z dnia 30 listopada 2001r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnienia od podatku od nieruchomości. 4273
2355 nr XXV/124/2001 Rady Gminy Kowal z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków transportowych w roku 2002 na terenie gminy Kowal. 4274
2356 nr XXV/125/2001 Rady Gminy Kowal z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od psów oraz zasad ustalania poboru i terminów płatności tegoż podatku. 4276
2357 nr 381/01 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku. 4277
2358 nr 382/01 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Świecie. 4278
2359 nr 384/01 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych. 4278
2360 nr 385/01 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie podatku od posiadania psów. 4280
2361 nr XXVII/183/2001 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 4280
2362 nr XXVII/184/2001 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2002 rok. 4281
2363 nr XXVII/188/2001 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 17 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2002 r. 4281
2364 nr XXVII/190/2001 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie określenia stawek wysokości podatku od posiadania psów terminów płatności i sposobu jej poboru. 4283
2365 nr XXIII/186/2001 Rady Gminy Bukowiec z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia ceny 1 q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2002 r. na terenie Gminy Bukowiec. 4283
2366 nr XXIII/187/2001 Rady Gminy Bukowiec z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2002. 4284
2367 nr XXIII/188/2001 Rady Gminy Bukowiec z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie wysokości stawek, określenia terminów płatności i sposobu poboru podatku od posiadania psów w roku 2002. 4284
2368 nr XXIII/189/2001 Rady Gminy Bukowiec z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie: podatku od środków transportowych. 4285
2369 nr XXX/198/01 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 10 października 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne ich najemcom oraz sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynków mieszczących te lokale. 4286
2370 nr XXV/153/2001 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2002. 4287
2371 nr XXV/154/2001 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2002. 4287
2372 nr XXV/155/2001 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2002 rok. 4288
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]