Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 1 Bydgoszcz, 10 styczeń 2001
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
1 Nr 1/2001 z dnia 5 stycznia 2001 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dobrzyniu n. Wisłą i Rady Gminy w Zakrzewie. 2
INFORMACJE:
2 z dnia 21 grudnia 2000 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO-820/106-B/2/2000/I/JP zatwierdzającej zmianę taryfy dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, na wytwarzanie ciepła, przesyłanie i 4
3 z dnia 21 grudnia 2000 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO-820/1333-A/2/2000/I/ED zatwierdzającej taryfę dla Elektrociepłowni 6
4 z dnia 21 grudnia 2000 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO-820/766-A/2/2000/II/AJ zatwierdzającej taryfę dla Zakładów Chemicznych 11
5 z dnia 21 grudnia 2000 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO-820/1422-A/2/2000/II/RO zatwierdzającej taryfę dla Miasta i Gminy Strzelno prowadzącego działalność gospodarczą w formie gospodarstwa pomocniczego p.n. Zakład Energetyki Ciepln 16
6 z dnia 22 grudnia 2000 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO-820/569-B/2/2000/I/RO zatwierdzającej zmianą taryfy dla 21
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]