Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 96 Bydgoszcz, 05 grudzień 2000
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE
838 Nr 358/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta w Rypinie i Rady Gminy w Skrwilnie. 3298
UCHWAŁY:
839 Nr XV/175/2000 Rady Gminy w Dobrczu z dnia 15 kwietnia 2000 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrcz. 3300
840 Nr XVII/125/00 Rady Gminy w Warlubiu z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stacji paliw i usług towarzyszących we wsi Bzowo. 3302
841 Nr XX/250/2000 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej, letniskowej i usług, Miasto Koronowo - 3306
842 Nr XXVI/357/2000 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 września 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Jacewskiej, Św. Ducha, Długiej, Bursztynowej i Rogowej w Inowrocławiu. 3321
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]