Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 95 Bydgoszcz, 04 grudzień 2000
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
833 Nr XI/100/2000 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 września 2000 r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka na obszarze wsi Stary Toruń dotycząca terenu usługowo-mieszkaniowego. 3270
834 Nr XI/101/2000 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 września 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka na obszarze wsi Stary Toruń dotycząca. terenu mieszkaniowego. 3273
835 Nr XI/103/2000 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 września 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka na obszarze wsi Czarnowo dotycząca terenu usług. 3276
836 Nr 268/2000 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 września 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny przeznaczone pod budowę kanalizacji ściekowej i przepompowni we wsiach Sartowice, Wiąg, Morsk. 3279
837 Nr XVII/179/00 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 29 września 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Dąbrówka Gmina Mogilno (dz. 5/31). 3293
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]