Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 93 Bydgoszcz, 29 listopad 2000
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
748 Nr IV/19/99 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 im. Janusza Korczaka w Lipnie. 3158
749 Nr IV/20/99 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum Specjalnego w Lipnie. 3158
750 Nr II/27/99 Rady Gminy Lipno z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu. 3159
751 Nr II/28/99 Rady Gminy Lipno z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Karnkowie. 3159
752 Nr II/29/99 Rady Gminy Lipno z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Maliszewie. 3159
753 Nr II/30/99 Rady Gminy Lipno z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Ostrowitem. 3160
754 Nr II/31/99 Rady Gminy Lipno z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Piątkach. 3160
755 Nr II/32/99 Rady Gminy Lipno z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Radomicach. 3160
756 Nr II/33/99 Rady Gminy Lipno z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Ryszewku. 3161
757 Nr II/34/99 Rady Gminy Lipno z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Trzebiegoszczu. 3161
758 Nr II/35/99 Rady Gminy Lipno z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wichowie. 3162
759 Nr II/36/99 Rady Gminy Lipno z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum w Karnkowie. 3162
760 Nr II/37/99 Rady Gminy Lipno z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum w Radomicach. 3162
761 Nr V/39/99 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum w Lipnie. 3163
762 Nr IV/28/99 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Lubaniu. 3163
763 Nr IV/29/99 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Gąbinku. 3163
764 Nr IV/30/99 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Przywieczerzynie. 3164
765 Nr IV/31/99 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Ustroniu. 3164
766 Nr IV/32/99 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 lutego 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum w Lubaniu. 3165
767 Nr VII/55/99 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 8 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych sześcioletnich szkół podstawowych oraz granic ich obwodów. 3165
768 Nr VII/57/99 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 8 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznego gimnazjum w Lubrańcu oraz granic jego obwodu. 3167
769 Nr IV/30/99 Rady Gminy wielka Nieszawka z dnia 11 lutego 1999 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Cierpicach ul. Szkolna 9. 3167
770 Nr IV/31/99 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 11 lutego 1999 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce ul. Toruńska 64. 3167
771 Nr IV/32/99 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 11 lutego 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum. 3168
772 Nr 27/V/99 Rady Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Byczu. 3168
773 Nr 28/V/99 Rady Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Leszczach. 3169
774 Nr 29/V/99 Rady Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Lubsinie. 3169
775 Nr 30/V/99 Rady Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dębołęce. 3169
776 Nr 31/V/99 Rady Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. L. Mierosławskiego w Nowej Wsi. 3170
777 Nr 32/V/99 Rady Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Świątnikach. 3170
778 Nr 38/V/99 Rady Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Kasprowicza w Piotrkowie Kujawskim. 3171
779 Nr VIII/54/99 Rady Gminy w Pruszczu z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Pruszczu. 3171
780 Nr VIII/55/99 Rady Gminy w Pruszczu z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 2 w Serocku. 3172
781 Nr XIII/115/99 Rady Gminy w Pruszczu z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie likwidacji szkół filialnych na terenie gminy Pruszcz. 3173
782 Nr V/32/99 Rady Miejskiej w Radziejowie z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Radziejowie. 3173
783 Nr VI/34/99 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Radziejowie. 3174
784 Nr VI/35/99 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum specjalnego w Radziejowie. 3174
785 Nr IV/1/99 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum w Rogowie. 3174
786 Nr IV/3/99 Rady Gminy w Rogowie z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Padlewskiego w Nadrożu. 3175
787 Nr IV/4/99 Rady Gminy w Rogowie z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rogowie. 3175
788 Nr IV/5/99 Rady Gminy w Rogowie z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kobrzyńcu. 3176
789 Nr IV/6/99 Rady Gminy w Rogowie z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sosnowie. 3176
790 Nr IV/7/99 Rady Gminy w Rogowie z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Pręczkach. 3176
791 Nr VI/39/99 Rady Gminy w Rogowie z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum w Rogowie. 3177
792 Nr VIII/54/99 Rady Gminy w Rogowie z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Rogowie. 3177
793 Nr 29/99 Rady Gminy w Rypinie z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Borzyminie. 3178
794 Nr 30/99 Rady Gminy w Rypinie z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Czyżewie. 3178
795 Nr 31/99 Rady Gminy w Rypinie z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kowalkach. 3179
796 Nr 32/99 Rady Gminy w Rypinie z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sadłowie. 3179
797 Nr 33/99 Rady Gminy w Rypinie z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Starorypinie Rządowym. 3179
798 Nr 34/99 Rady Gminy w Rypinie z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Stępowie. 3180
799 Nr 35/99 Rady Gminy w Rypinie z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zakroczu. 3180
800 Nr VI/47/99 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Rypinie. 3181
801 Nr 48/99 Rady Gminy w Rypinie z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie Gimnazjum Publicznego. 3181
802 Nr VI/36/99 Rady Miasta Rypina z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum w Rypinie. 3181
803 Nr VI/37/99 Rady Miasta Rypina z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mjr Henryka Sucharskiego. 3182
804 Nr VI/38/99 Rady Miasta Rypina z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rypinie. 3183
805 Nr V/37/99 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie zmiany granic obwodów szkół podstawowych w Skępem, Łąkiem, Czerminie. 3183
806 Nr V/40/99 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Narutowie. 3185
807 Nr V/42/99 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wólce. 3185
808 Nr V/43/99 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum w Skępem. 3186
809 Nr IV/26/99 Rady Gminy w Skrwilnie z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum w Skrwilnie. 3188
810 Nr IV/27/99 Rady Gminy w Skrwilnie z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza. 3188
811 Nr IV/28/99 Rady Gminy w Skrwilnie z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Okalewie. 3189
812 Nr IV/29/99 Rady Gminy w Skrwilnie z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Skudzawach. 3189
813 Nr IV/30/99 Rady Gminy w Skrwilnie z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Przywitowie. 3190
814 Nr V/30/99 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Kościuszki 12 w Solcu Kujawskim. 3190
815 Nr V/31/99 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 lutego1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Bojowników o Wolność i Demokrację przy ul. Słowackiego w Solcu Kujawskim. 3191
816 Nr V/32/99 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 lutego1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum w Solcu Kujawskim. 3191
817 Nr V/33/99 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 lutego1999 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Mikołaja Kopernika przy ul. 29 Listopada 7 w Solcu Kujawskim. 3192
818 Nr VI/19/99 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu. 3192
819 Nr VI/20/99 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Warlubiu. 3193
820 Nr 55/99 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie utworzenia i określenia obwodu dla publicznego Gimnazjum nr 1 w Świeciu. 3193
821 Nr 56/99 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie utworzenia i określenia obwodu dla publicznego Gimnazjum nr 2 w Świeciu. 3194
822 Nr 57/99 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie utworzenia i określenia obwodu dla publicznego Gimnazjum nr 3 w Świeciu. 3194
823 Nr 58/99 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie utworzenia i określenia obwodu dla publicznego Gimnazjum nr 4 w Grucznie. 3195
824 Nr 73/99 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia obwodu dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Świeciu. 3195
825 Nr 74/99 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia obwodu dla Szkoły Podstawowej Nr 7 w Świeciu. 3195
826 Nr 75/99 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia obwodu dla Szkoły Podstawowej w Czaplach. 3196
827 Nr V/29/99 Rady Gminy Topólka z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Czamaninie. 3196
828 Nr V/30/99 Rady Gminy Topólka z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Emilianowie. 3197
829 Nr V/31/99 Rady Gminy Topólka z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Znaniewie. 3197
830 Nr V/32/99 Rady Gminy Topólka z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w Paniewie. 3198
831 Nr V/33/99 Rady Gminy Topólka z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Topólce. 3198
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]