Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 90 Bydgoszcz, 21 listopad 2000
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIA:
735 Nr 342/00 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nowa Wieś Wielka. 3062
736 Nr 344/00 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 listopada 2000 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Drzycimiu. 3063
737 Nr 345/00 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 listopada 2000 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Pruszczu. 3065
UCHWAŁY:
738 Nr XX/278/00 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. 3067
739 Nr XXVI/370/2000 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 września 2000 r. zmieniająca uchwałę nr XX/278/00 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. 3068
740 Nr 60/2000 Rady Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych z dnia 28 lipca 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych. 3068
741 Nr 545/2000 Rady Miasta Torunia z dnia 14 września 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Torunia, dotyczącej części obszaru oznaczonego symbolem 012KK, położonego między ul. Grzybową a linią kolejową. 3078
742 Nr 546/2000 Rady Miasta Torunia z dnia 14 września 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Torunia, dotyczącej obszarów oznaczonych symbolami J06PP i J07PB, położonych w rejonie ulic Chrobrego, Łokietka, Mazurskiej i Dworcowej. 3080
743 Nr 547/2000 Rady Miasta Torunia z dnia 14 września 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Torunia obszaru osiedla 3082
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]