Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 87 Bydgoszcz, 07 listopad 2000
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
661 Nr VI/32/99 Rady Gminy Boniewo z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum w Boniewie. 2953
662 Nr VI/34/99 Rady Gminy Boniewo z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Boniewie. 2953
663 Nr VI/35/99 Rady Gminy Boniewo z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Lubominie. 2953
664 Nr VI/36/99 Rady Gminy Boniewo z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Osieczu Małym. 2954
665 Nr VII/106/99 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie ustalenia sieci gimnazjów oraz granic ich obwodów. 2954
666 Nr VII/107/99 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych oraz granic ich obwodów. 2956
667 Nr V/29/99 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów. 2957
668 Nr VI/70/99 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 marca 1999 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Chełmży. 2959
669 Nr VI/71/99 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 w Chełmży. 2959
670 Nr VI/72/99Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum w Chełmży. 2960
671 Nr VI/73/99 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmży. 2960
672 Nr VI/74/99 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3 w Chełmży. 2961
673 Nr VI/75/99 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 5 w Chełmży. 2961
674 Nr IV/34/99 Rady Gminy Choceń z dnia 27 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Choceniu. 2962
675 Nr IV/35/99 Rady Gminy Choceń z dnia 27 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Szczytnie. 2962
676 Nr IV/36/99 Rady Gminy Choceń z dnia 27 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Lutoborzu. 2963
677 Nr IV/37/99 Rady Gminy Choceń z dnia 27 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wilkowicach. 2963
678 Nr IV/38/99 Rady Gminy Choceń z dnia 27 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wichrowicach. 2963
679 Nr IV/39/99 Rady Gminy Choceń z dnia 27 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach. 2964
680 Nr IV/41/99 Rady Gminy Choceń z dnia 27 lutego 1999 r. w sprawie określenia obwodu gimnazjum publicznego w Choceniu. 2964
681 Nr VII/58/99 Rady Miasta i Gminy Chodecz z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Chodczu. 2964
682 Nr VII/59/99 Rady Miasta i Gminy Chodecz z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Cettach. 2965
683 Nr VII/60/99 Rady Miasta i Gminy Chodecz z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zalesiu. 2965
684 Nr VII/61/99 Rady Miasta i Gminy Chodecz z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Nowinach. 2966
685 Nr VII/62/99 Rady Miasta i Gminy Chodecz z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Pyszkowie. 2966
686 Nr VII/63/99 Rady Miasta i Gminy Chodecz z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Psarach. 2967
687 Nr VII/64/99 Rady Miasta i Gminy Chodecz z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum. 2967
688 Nr 4/31/99 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą. 2968
689 Nr 4/34/99 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodów publicznych gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą. 2969
690 Nr V/40/99 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 5 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w miejscowości Mokre. 2970
691 Nr V/41/99 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 5 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w miejscowości Ruda. 2970
692 Nr V/42/99 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 5 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w miejscowości Wałdowo Szlacheckie. 2971
693 Nr V/43/99 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 5 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w miejscowości Piaski. 2971
694 Nr V/44/99 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 5 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w miejscowości Wielki Wełcz. 2972
695 Nr V/45/99 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 5 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w miejscowości Węgrowo. 2972
696 Nr V/46/99 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 5 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w miejscowości Dusocin. 2973
697 Nr V/47/99 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 5 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś. 2973
698 Nr V/48/99 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 5 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w miejscowości Sosnówka. 2974
699 Nr V/49/99 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 5 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum w miejscowości Ruda. 2974
700 Nr V/50/99 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 5 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum w miejscowości Wałdowo Szlacheckie. 2975
701 Nr V/51/99 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 5 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum w miejscowości Piaski. 2975
702 Nr V/52/99 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 5 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum w miejscowości Mokre. 2975
703 Nr V/42/99 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 22 lutego 1999 r. w sprawie zmiany sieci szkół podstawowych oraz granic ich obwodów. 2976
704 Nr V/44/99 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 22 lutego 1999 r. w sprawie określenia obwodu Gminnego Gimnazjum w Inowrocławiu ul. Wojska Polskiego nr 20. 2976
705 Nr VI/59/99 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum nr 1 w Inowrocławiu. 2977
706 Nr VI/60/99 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum nr 2 w Inowrocławiu. 2977
707 Nr VI/61/99 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum nr 3 w Inowrocławiu. 2978
708 Nr VI/62/99 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum nr 4 w Inowrocławiu. 2979
709 Nr V/63/99 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 w Inowrocławiu. 2979
710 Nr V/64/99 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3 w Inowrocławiu. 2980
711 Nr V/65/99 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 w Inowrocławiu. 2980
712 Nr V/66/99 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 6 w Inowrocławiu. 2981
713 Nr V/67/99 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 9 w Inowrocławiu. 2981
714 Nr V/68/99 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 10 w Inowrocławiu. 2982
715 Nr V/69/99 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 11 w Inowrocławiu. 2982
716 Nr V/70/99 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 15 w Inowrocławiu. 2983
717 Nr V/71/99 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 16 w Inowrocławiu. 2983
718 Nr V/21/99 Rady Gminy Kikół z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum w Kikole. 2984
719 Nr V/29/99 Rada Gminy Kikół z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów. 2984
720 Nr XI/120/99 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 3 grudnia 1999 r. zmieniająca uchwałę Nr V/55/99 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Kcynia. 2985
721 Nr VII/26/99 Rady Gminy Kowal z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Nakonowie. 2985
722 Nr VII/33/99 Rady Gminy Kowal z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Grabkowie. 2986
723 Nr VII/34/99 Rady Gminy Kowal z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Więsławicach. 2986
724 Nr IX/38/99 Rady Gminy Kowal z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum w Więsławicach. 2987
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]