Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 86 Bydgoszcz, 06 listopad 2000
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIA:
653 Nr 328/00 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Świekatowie. 2918
654 Nr 329/00 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Dąbrowie. 2920
UCHWAŁY:
655 Nr XXII/151/2000 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu poboru kruszywa położonego we wsi Dąbie Gmina Rojewo. 2922
656 Nr XIII/111/2000 Rady Gminy Gruta z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Gruta, w części obejmującej działki nr 333/10, 333/11, 333/12, 333/13, 333/14, 333/15, 333/16, 333/17, 333/18 we wsi Słup. 2926
INFORMACJE:
657 z dnia 12 października 2000 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/911-A/2/2000/II/AJ zatwierdzającej taryfę dla Toruńskiej Przędzalni czesankowej 2931
658 z dnia 17 października 2000 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/738-A/2/2000/II/ED zatwierdzającej taryfę dla zakładów Azotowych Anwil Spółka Akcyjna z siedzibą we Włocławku na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła. 2934
659 z dnia 25 października 2000 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/273-A/4/2000/II/MJ zatwierdzającej taryfę dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Brodnicy na wytwarzanie ciepła, przesyłanie i dystrybucję ciepła. 2938
660 z dnia 27 października 2000 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/537-A/6/2000/II/AS zatwierdzającej taryfę dla Miasta i Gminy Mogilno prowadzącego działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Mogilnie na wytwarzanie ciepła, przesyłanie i dystrybucję ciepła. 2943
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]