Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 85 Bydgoszcz, 02 listopad 2000
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
645 Nr V/30/99 Rady Gminy w Osiu z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum Nr 1 w Osiu. 2882
646 Nr V/31/99 Rady Gminy w Osiu z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Brzezinach. 2884
647 Nr V/32/99 Rady Gminy w Osiu z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Łążku. 2884
648 Nr V/33/99 Rady Gminy w Osiu z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Osiu. 2885
649 Nr V/34/99 Rady Gminy w Osiu z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej we Wierzchach. 2885
650 Nr XII/120/00 Rady Gminy w Śliwicach z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej we wsiach Brzeźno, Główka, Łąski Piec, Okoniny, Okoniny Nadjeziorne. 2886
651 Nr XII/121/00 Rady Gminy w Śliwicach z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej i rzemieślniczej, we wsiach Lińsk i Śliwice. 2900
652 Nr XII/122/00 Rady Gminy w Śliwicach z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Śliwice we wsiach Brzozowe Błota i Okoniny. 2909
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]