Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 84 Bydgoszcz, 31 paĽdziernik 2000
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
640 Nr XXII/154/2000 Rady Gminy Białe Błota z dnia 5 czerwca 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren we wsi Łochowo jako zmiany dotychczas obowiązującego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota. 2842
641 Nr XXII/159/2000 Rady Gminy Białe Błota z dnia 5 czerwca 2000 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny we wsiach Przyłęki, Zielonka, jako zmiany dotychczas obowiązującego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota. 2846
642 Nr XXII/162/2000 Rady Gminy Białe Błota z dnia 5 czerwca 2000 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny we wsiach Łochowo, Drzewce, jako zmiany dotychczas obowiązującego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota. 2861
643 Nr XIV/167/2000 Rady Gminy w Lnianie z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu magazynowo-składowego we wsi Lniano. 2868
644 Nr XV/168/2000 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalnictwa i usług w rejonie ulicy Wyspiańskiego w Kamieniu Krajeńskim. 2872
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]