Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 83 Bydgoszcz, 30 paĽdziernik 2000
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
631 Nr XIV/144/2000 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stacji bazowej telefonii komórkowej we wsi Dąbrówka Gmina Kamień Krajeński. 2790
632 Nr XXI/213/2000 r. Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta Sępólna Krajeńskiego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących - dz. nr 115 i nr 170/8. 2794
633 Nr XXI/214/2000 r. Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Sępólno Krajeńskie we wsiach Lutowo - dz. nr 429/1 i Wiśniewka - dz. nr 137/4, oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usług we wsi Piaseczno - dz. nr 131/1 i 131/2. 2803
634 Nr XXII/161/2000 Rady Gminy Białe Błota z dnia 5 czerwca 2000 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny we wsiach Zielonka, Przyłęki jako zmiany dotychczas obowiązującego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota. 2813
635 Nr XXII/163/2000 Rady Gminy w Białych Błotach z dnia 5 czerwca 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej - wieś Łochowo. 2820
636 Nr XVI/112/2000 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 26 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy letniskowej we wsi Wiktorowo -3. 2825
637 Nr XVI/114/2000 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 26 czerwca 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej letniskowej we wsi Laski Wielkie (dz. 91). 2828
638 Nr XXV/277/2000 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Chełmna, w części obejmującej działki nr 207/27, 207/28 w obrębie 2, położone przy ul. Łunawskiej w Chełmnie. 2833
639 Nr XXIV/193/2000 Rady Gminy Białe Błota z dnia 14 września 2000 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Białe Błota. 2838
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]