Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 81 Bydgoszcz, 26 paĽdziernik 2000
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
625 Nr XV/162/2000 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Mogilna. 2714
626 Nr 548/2000 Rady Miasta Torunia z dnia 14 września 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Torunia dotyczącej obszaru oznaczonego symbolem J 70 UG, ograniczonego ul. Turystyczną, ul. Przy Skarpie i terenem istniejącej zabudowy. 2744
627 Nr 13/110/2000 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 25 sierpnia 2000 r. w sprawie zmian w statucie Gminy Dobrzyń n. Wisłą. 2747
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]