Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 80 Bydgoszcz, 23 paĽdziernik 2000
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
623 Nr XXIV/318/2000 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 21 czerwca 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia w zakresie terenu położonego w obrębie ulic: Aleja Niepodległości, Ludwika Błażka, Wojska Polskiego i linią kolejową Gdynia-Katowice. 2682
624 Nr XXVII/164/2000 Rady Gminy Obrowo z dnia 5 września 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo na obszarze wsi Dobrzejewice - teren gimnazjum. 2710
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]