Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 77 Bydgoszcz, 17 paĽdziernik 2000
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
615 Nr XVII/161/2000 Rady Miasta Golubia - Dobrzynia z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy przemysłowej przy ul. Szosa Rypińska w Golubiu - Dobrzyniu, będącego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Golubia - Dobrzynia. 2554
616 Nr XXII/149/2000 Rady Gminy Białe Błota z dnia 5 czerwca 2000 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny we wsiach Prądki, Przyłęki jako zmiany dotychczas obowiązującego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota. 2580
617 Nr XVII/32/2000 Rady Gminy Sadki z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadki. 2597
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]