Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 76 Bydgoszcz, 13 paĽdziernik 2000
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
612 Nr XXII/155/2000 Rady Gminy Białe Błota z dnia 5 czerwca 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren we wsi Białe Błota jako zmiany dotychczas obowiązującego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota. 2502
613 Nr XXII/158/2000 Rady Gminy Białe Błota z dnia 5 czerwca 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren we wsi Murowaniec jako zmiany dotychczas obowiązującego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota. 2506
614 Nr XXVI/799/2000 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski - Górny Taras w Bydgoszczy. 2510
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]