Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 75 Bydgoszcz, 12 paĽdziernik 2000
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
593 Nr XXIII/313/2000 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 maja 2000 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/105/95 Rady Miejskiej w Inowrocławiu w sprawie zatwierdzenia statutu Samorządu Mieszkańców Miasta Inowrocławia. 2463
594 Nr XIV/141/2000 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 13 września 2000 r. w sprawie zmiany Statutu powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 2465
595 Nr XV/164/2000 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Wincentego Witosa w Mogilnie. 2465
INFORMACJE:
596 z dnia 24 sierpnia 2000 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/865/1422/N/3/2000/EG. 2469
597 z dnia 11 września 2000 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/885/1571/N/3/2000/ZJ. 2469
598 z dnia 11 września 2000 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/882/1733/N/3/2000/BP. 2469
599 z dnia 11 września 2000 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/880/1299/N/3/2000/RW. 2469
600 z dnia 18 września 2000 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/888/218/N/3/2000/BP. 2470
601 z dnia 18 września 2000 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/890/256/N/3/2000/BP. 2470
602 z dnia 22 września 2000 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/872/1405/N/3/2000/EG. 2470
603 z dnia 22 września 2000 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/899/22/W/3/2000/MJ. 2471
604 z dnia 5 września 2000 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/33-A/2/2000/I/JP zmieniającej decyzję nr OPO-820/33-A/5/99/BS z dnia 13 sierpnia 1999 r. o zatwierdzeniu taryfy dla Zakładu Automatyki Przemysłowo-Ciepłowniczej 2471
605 z dnia 5 października 2000 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/915/1530/N/3/2000/RW. 2472
606 z dnia 1 września 2000 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/254-A/7/2000/II/AK zatwierdzającej taryfę dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 2473
607 z dnia 15 września 2000 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/2251-A/4/2000/II/AS zatwierdzającej taryfę dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Janikowie na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła. 2478
608 z dnia 15 września 2000 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/388-A/4/2000/II/MJ zatwierdzającej taryfę dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu na wytwarzanie ciepła, przesyłanie i dystrybucję ciepła. 2482
609 z dnia 20 września 2000 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/9565-A/12/2000/I/AK zatwierdzającej taryfę dla Przedsiębiorstwa Budowlano-Instalacyjnego 2487
610 z dnia 28 września 2000 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/33-B/4/2000/II/JP zatwierdzającej taryfę dla Zakładu Automatyki Przemysłowo-Ciepłowniczej 2493
611 z dnia 3 października 2000 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/1343-A/5/2000/I/ED zatwierdzającej taryfę dla Elektrociepłowni 2496
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]