Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 74 Bydgoszcz, 10 paĽdziernik 2000
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE
587 Nr 306/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 września 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. 2410
UCHWAŁY:
588 Nr XIX/243/2000 Rady Miejskiej w Kruszwica z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica dotyczącej cz. działki nr 5/5 we wsi Popowo. 2410
589 Nr XII/85/2000 Rady Gminy w Rogóźnie z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogóźno, w części obejmującej działkę nr 79/1 we wsi Białochowo. 2414
590 Nr XX/68/00 Rady Miejskiej w Grudziądzu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar zawarty pomiędzy ul. Rapackiego, dworcem autobusowym, terenami zielonymi oraz pawilonem handlowym. 2418
591 Nr XX/69/00 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar zawarty pomiędzy ul. Chełmińską, Gdyńską, Portową i Marcinkowskiego - 2426
592 Nr XII/123/00 Rady Gminy w Śliwicach z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, we wsiach Brzozowe Błota, Byłyczek, Lińsk, Lisiny, Łoboda i Śliwice. 2436
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]