Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 73 Bydgoszcz, 06 paĽdziernik 2000
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
576 Nr XXII/157/2000 Rady Gminy Białe Błota z dnia 5 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Murowaniec, Gmina Białe Błota. 2375
577 Nr XXV/246/2000 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 czerwca 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi części działki nr 539/2 we wsi Kiełpin Gmina Tuchola. 2378
578 Nr XX/257/2000 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 21 czerwca 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic: Grodzkiej, Słonecznej i Nadgoplańskiej w Kruszwicy. 2381
579 Nr XXVIII/243/2000 Rady Gminy w Chełmży z dnia 23 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w części wsi Browina obejmującej teren pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z możliwością wykonywania rzemiosła nieuciążliwego. 2384
580 Nr XV/104/00 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Łysomice obejmującego tereny położone w miejscowości Ostaszewo. 2387
581 Nr XV/105/00 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Łysomice obejmującego tereny położone w miejscowości Lipniczki. 2390
582 Nr 243/2000 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 734 położonej we wsi Sulnowo. 2395
583 Nr 244/2000 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 39/1 położonej we wsi Skarszewo. 2398
584 Nr XV/163/2000 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej położonej w rejonie ulic Niezłomnych i Polnej w Mogilnie. 2401
585 Nr 511/2000 Rady Miasta Torunia z dnia 27 lipca 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla 2405
POROZUMIENIE
586 zawarte w dniu 8 sierpnia 2000 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Zarządem Miasta Grudziądza w sprawie powierzenia wykonywania niektórych zadań z zakresu właściwości wojewódzkiego konserwatora zabytków. 2407
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]