Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 72 Bydgoszcz, 05 paĽdziernik 2000
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
560 Nr XVI/118/2000 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie ustalenia obwodów głosowania. 2327
561 Nr XV/2612000 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 lipca 2000 r. w sprawie zmiany podziału gminy na stałe obwody głosowania, ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2327
562 Nr XIX/266/2000 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 9 sierpnia 2000 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 2331
563 Nr XVI/183/2000 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 21 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 12/98 Zarządu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Mieście i Gminie Kamień Krajński. 2331
564 Nr XIII/94/2000 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 22 sierpnia 2000 r. zmieniająca uchwałę Nr 25/98 Zarządu Gminy w Drzycimiu w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2332
565 Nr XXIII/109/2000 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 22 sierpnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 12/98 Zarządu Gminy w Dąbrowie z dnia 11 września 1998 r. dotyczącej podziału gminy na obwody głosowania, ich granice i numery oraz siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych. 2333
566 Nr XXVI/282/2000 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 sierpnia 2000 r. w sprawie zmian w podziale gminy na obwody głosowania przyjętych uchwałą Nr 124/98 Zarządu Miasta Chełmna z dnia 27.08.1998 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na obszarze Miasta Chełmna dla wyborów do rad gmin zarządzonych na dzień 11 października 1998 r. 2334
567 Nr XIII/93/2000 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany uchwały nr 28/98 Zarządu Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 2 września 1998 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania i ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2340
568 Nr XIII/114/00 Rady Gminy w Sośnie z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 10/98 Zarządu Gminy w Sośnie z dnia 27 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach wyznaczonych na dzień 11 października 1998 r. 2342
569 Nr XIX/97/00 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania oraz ustalenia granic i numerów obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2342
570 Nr XIV/87/2000 Rady Gminy Kikół z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania. 2343
571 Nr 114/XVI/2000 Rady Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, jego numeru i granicy oraz siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 8 października 2000 r. 2344
572 Nr XXII/255/2000 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie podziału Miasta Brodnicy na obwody głosowania. 2345
573 Nr XIX/172/2000 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 sierpnia 2000 r. w sprawie utworzenia w Mieście Lipnie obwodów głosowania, ustalenia ich granic, numerów i wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2349
574 Nr 258/2000 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie uzupełnienia podziału Gminy Świecie na obwody głosowania ustalone uchwałą Nr 1517/98 Zarządu Miejskiego w Świeciu z dnia 31 sierpnia 1998 r. zmienione uchwałą Nr 250/2000 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 17 sierpnia 2000 r. 2352
575 Nr XVI/114/00 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum wsi Ostromecko. 2356
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]